23 Νοεμβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΕ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

Μετά τις συστάσεις της Τρόικα για συγχώνευση των Συνεργατικών ταμιευτηρίων ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά και με χαμηλότερο το κόστος λειτουργίας τους, οι επιτροπείες των εταιρειών ΣΠΕ Χλώρακας και Κισσόνεργας συμφώνησαν να προχωρήσουν στη μεγάλη συγχώνευση με τη δημιουργία μεγάλου και αδιαίρετου οργανισμού που θα έχει να διαχειριστεί κεφάλαια 110 εκατομμυρίων ευρώ καθιστώντας τον έτσι ένα από τους μεγαλύτερους της επαρχίας με προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης.
Μετά το ναι από τη γενική συνέλευση της ΣΠΕ Κισσόνεργας, την Παρασκευή 23/11 ημέρα κατά την οποία συγκαλέστηκε και η γενική συνέλευση των μελών της ΣΠΕ Χλώρακας, ψήφισε ομόφωνα και η Χλώρακα για τη μεγάλη συνένωση. Από την επομένη μέρα αρχίζουν οι διαδικασίες για την ενοποίηση τους, βάση της συμφωνίας που υπέγραψαν οι δυο επιτροπές των ΣΠΕ Χλώρακας και Κισσόνεργας.