26 Ιουνίου 2016

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΡΟΔΑΦΙΝΙΩΝ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Η Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει παρανομιών στις παραλίες της Χλώρακας μετά από καταγγελία του Κυριάκου Ταπακούδη, εισηγείται:  

           Η Επαρχιακή Διοίκηση (α) να προβεί στη λήψη μέτρων σε σχέση με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη συγκεκριμένη παραλία χωρίς άδεια, (β) να εξετάσει κατά πόσον έχει χορηγηθεί και υπό ποιους όρους άδεια στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου για την τοποθέτηση οχετού μέχρι τη φυσική λίμνη και (γ) να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού προς τις υπόλοιπες παραλίες της κοινότητας.
           Το Τμήμα Περιβάλλοντος να προβεί σε έλεγχο των επεμβάσεων στη συγκεκριμένη παραλία για να αποσαφηνιστεί με ποιο τρόπο ενδέχεται να επιτευχθεί η άρση τους και η αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.
           Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προοτασίας*της Παραλίας Νόμου ώστε να τταρέχει τις κατάλληλες εξουσίες στην αρμόδια αρχή να επεμβαίνει αποτελεσματικά για άρση των επεμβάσεων στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον.
           Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες για καταγραφή όλων των παράνομων επεμβάσεων σε κρατική γη εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας στην επαρχία Πάφου, να φροντίσει, εάν η εν λόγω καταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, για την ολοκλήρωση της το συντομότερο, ώστε να είναι δυνατή η τροχιοδρόμηση της λήψης μέτρων για άρση των επεμβάσεων όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλία αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου.

Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αντίγραφο της Έκθεσης θα κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωση και υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης.


Κατόπιν μη συμμορφώσεως της Επαρχιακής διοίκησης Πάφου και του Κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας, μετά από δεύτερη καταγγελία του Κυριάκου Ταπακουδη, ο Χαράλαμπος Θεόπεμπτου βουλευτής των Οικολόγων, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και καλεί τον υπουργό εσωτερικών να εξηγήσει γιατί δεν έχει λάβει μετρά έως τώρα, μετά από παρέλευση δύο ετών.