3 Μαρτίου 2016

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ, ΖΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ


 Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές  για  την ασφάλιση τροχοφόρων οχημάτων ιδιοκτησίας Κοινοτικού Συμβουλίου.

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών -- Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Δευτέρα  28 Μαρτίου 2016 και ώρα 1.00 μεσημέρι.

3. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα  του Κοινοτικού Συμβουλίου από τις  07/03/2016.

4. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά .


Χλώρακα  04/03/2016 --  Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας