8 Μαΐου 2015

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ:

Ως λαογραφία ορίζεται η επιστήμη που εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όσα ένας λαός κατά παράδοση λέγει και ενεργεί σε συλλογικό επίπεδο.
Αυτά αφορούν στον μέν υλικό βίο και την λαϊκή δημιουργία το βιοπορισμό, την ένδυση και την απασχόληση, ενώ στον πνευματικό βίο τη θρησκεία, τις παραδώσεις, τα έθιμα και τις τέχνες.
Η συλλογή, η διατήρηση καθώς η γνωστοποίηση και η έκθεση των τεκμηρίων αυτών του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος με στόχο τη μελέτη και την εκπαίδευση, κατά βάση φυλάσσονται σε μουσεία τα οποία είναι ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην υπηρεσία της κοινωνίας και προσπελάσιμα στο ευρύ κοινό.
Βάσει του ορισμού τους τα μουσεία διατηρούν και εκθέτουν πώς έζησαν οι άνθρωποι και τι πέτυχαν σε έναν παλαιότερο αλληλεξαρτώμενο κόσμο, και πως ο τρόπος διαβίωσης τους βοήθησε στη διαμόρφωση των γεγονότων και των πεποιθήσεων του παρελθόντος με την εμπειρία του παρόντος.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ