23 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Το Κοινοτικο Συμβούλιο Χλώρακας προτίθεται να βραβεύσει όλους τους Άριστους Νέους της Χλώρακας. Για το σκοπό αυτό καλούμε τους Νέους(κάτω των 33) που έχουν διακριθεί/βραβευθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε Παγκύπριο ή διεθνή διαγωνισμό ή εξετάσεις ή αθλητικο αγώνα, αλλα και όσους έχουν αριστεύσει ως Μαθητές ή Φοιτητές, κατα την περίοδο των ετών 2016 και 2017, να παρουσιάσουν τα απαραίτητα έντυπα που να αποδυκνείουν την διάκριση τους στα γραφεία του Κ.Σ το αργότερο μέχρι τις 9:00π.μ της Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου. Η Βραβεύση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία της Χλώρακας στα πλαίσια του 3ήμερου πανηγυριού της Παναγίας