2 Σεπτεμβρίου 2016

Καταγγελία με θέμα ρύπανση θαλάσσιας περιοχής στη Χλώρακα

Ελεγκτική Υπηρεσία Κυπριακής δημοκρατίας


Αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα ημερ. 27.8.2016 σε σχέση με τη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής Αλυκή από ξενοδοχείο στη Χλώρακα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι τα όσα καταγγέλλετε θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος για εξέταση του θέματος και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.  Βάσει της απάντησης που θα ληφθεί, η καταγγελία σας ενδεχομένως να τύχει εξέτασης και σε μελλοντικούς ελέγχους της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση,
_______________________________________________
Akis Kikas
Senior Principal Auditor
Audit Office of the Republic of Cyprus
Tel: +357 22401456
Fax: +357 668153


Υποσημείωση της εφημερίδας της χλώρακας: 
Το τμήμα περιβάλλοντος επισκέφτηκε το ξενοδοχείο και αφου διαπίστωσε την παρανομία, εξεδωσε εξώδικο και έθεσε το χώρο υπο επιτηρηση.