17 Αυγούστου 2018

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΠΟΧλώρακας


Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του ΠΠΟΧλώρακας Ανδρέας Κυριακού με τον Τάκη Παπαχριστοφόρου ανώτερο λειτουργό του Τμήματος Δασών, μπροστά από την τρεμιθιά της Ζήνας η οποία όπως διαπιστώνεται από τις μετρήσεις είναι πέραν των εξακοσίων ετών.

Στα πλαίσια εκστρατείας της διαφύλαξης και προστασίας των αιωνόβιων δένδρων στην κοινότητα της Χλώρακας, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας κάλεσε τον ανώτερο λειτουργό του Τμήματος Δασών Τάκη Παπαχριστοφόρου και μαζί επισκέφτηκαν διάφορα αιωνόβια δένδρα με σκοπό την καταγραφή τους αλλά και τη διαπίστωση της χρονολογίας τους.