17 Ιανουαρίου 2017

ΔΥΣΤΗΧΩΣ…

Στη Χλώρακα διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη ενοριακής επιτροπής της εκκλησιάς. Κατά τη γνώμη μου όσοι βάζουν τον εαυτό τους στην κρίση των Χριστιανών πιστών, θα έπρεπε να ζητήσουν τη ψήφο τους με ταπεινοφροσύνη, χωρίς να ομαδοποιούνται και να κάνουν συνασπισμούς  και κόμματα. Δεν θα έπρεπε να σχηματίζουν ομάδες, όπως τους συνωμότες για άγρα ψήφων υπέρ των και τοιουτοτρόπως να αποκλείουν άλλους, οδηγώντας έτσι το εκκλησιαστικό ποίμνιο σε κόμματα, ατραπούς και φανατισμούς. Θα έπρεπε να μην θεωρούν τους πιστούς αρνιά, και ήσυχα και όμορφα να τους αφήσουν να αποφασίσουν μόνοι τους.
Οι υποψήφιοι εκκλησιαστικοί επίτροποι θα έπρεπε να απέχουν από ομαδοποιήσεις , διότι έχοντας το κακό παράδειγμα των πολιτικών κομμάτων θα έπρεπε οι ίδιοι να προστατευσουν τους εκκλησιαστικούς θεσμούς από αυτού του είδους συνεργασιών με σκοπό την εκλογή τους και αποκλεισμό άλλων.

Το μέγα ερώτημα που τείθεται είναι τι θέση παίρνουν για όλα αυτά ο Μητροπολίτης και ο ιερέας μας.