22 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΤΩΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μετά την κλοπή των καταθέσεων (κούρεμα) δια νόμου που ψήφισε η βουλή για να ανακεφαλαιωθούν οι τράπεζες, τώρα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο επιχειρείται ακόμα μια πιο αποτρόπαια πράξη, ώστε  να μπορέσουν τα αγαπημένα ιδρύματα των πολιτικών οι τράπεζες, να εισπράξουν τα λαβείν τους από τους δανειολήπτες.
Αυτή τη φορά δια νόμου που καλείται να ψηφίσει η βουλή, οι τράπεζες πριν τις εκποιήσεις θα βάλουν χέρι στους μισθούς των εργαζομένων.
Δηλαδφή τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν λόγο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού μπαίνει ο όρος «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», ένα ποσό  δηλαδή, το οποίο το ίδιο το Κράτος θα θεωρεί ότι ο εκάστοτε πολίτης ή οικογένεια θα μπορεί να ζήσει και το ποσό που απομένει θα πηγαίνει απευθείας στο δάνειο, καθώς στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο αναφερέται ότι, «για τη διαδικασία αφερεγγυότητας οι Αρχές θα αναπτύξουν τις παραμέτρους για τον καθορισμό και τον υπολογισμό των εύλογων εξόδων διαβίωσης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσωπικής πτώχευσης».