5 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές (πλειοδοτικός διαγωνισμός)για :

--για την παραχώρηση δικαιώματος άδειας χρήσης χώρου διαφήμησης στεγάστρων λεωφορείων στην παραλιακή λεωφόρο Χλώρακας --.

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να υποβληθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας και να φθάσουν μέχρι την Παρασκευή  και ώρα 1.00 μ.μ.  20 Οκτωβρίου 2017.

3.Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας  , σε ώρες γραφείου

4.Το Κ.Σ.  Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την  ψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά .


Κοινοτικό  Συμβούλιο    Χλώρακας 

 Χλώρακα  03/10/2017