11 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας έχει προβεί σε τρείς προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού για πεντάμηνη απασχόληση σε εργασίες  περιοχής Κοινοτικού Συμβουλίου.

Τα ονόματα των προσληφθέντων είναι,
Άδωνης Δημητριάδης
Νικόλας Λοΐζου
Αντώνης Ονησιφόρου

Οι θέσεις: 
Εργάτες Γενικών καθηκόντων /Καθαριστές.
Οι Εργάτες θα εκτελούν οποιαδήποτε εργατικά καθήκοντα τους ανατεθούν, όπως:
καθαρισμό/σκούπισμα  δρόμων, αυλακιών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων,  οικοπέδων,  κήπων/πράσινα,  φρεατίων,  καλάθων σε πεζόδρομους , κ.ά., κλάδεμα δένδρων,  θάμνων,  συλλογή / μάζεμα αχρήστων (χαρτιά/κόλλες) από δημόσιους χώρους/παραλίες/πράσινα , ή κ.ά

Κλίμακα μισθοδοσίας: Ε4 κλίμακα ωρομίσθιου Κυβερνητικού Εργάτη,  δηλ. 589.01 σεντς ωριαία ή  €969.90 μηνιαία.