5 Ιουνίου 2013

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

Στόχος τής μόρφωσης πρέπει να είναι πως ο μικρός μαθητής θα μάθει να αντιλαμβάνεται, να εννοεί, να αναρωτιέται, να ψάχνει, να θαυμάζει και να δημιουργεί από νεαρή ηλικία, καθώς τα πρώτα γράμματα και οι πρώτες διδαχές, τον ακολουθούν και επηρεάζουν την επιθυμία του για περισσότερη γνώση στην υπόλοιπη του ζωή.

Οι διαδικασίες και οι αναζητήσεις μεθόδων για τη μετάδοση των γνώσεων οφείλονται σε όσους δασκάλους κατάφεραν να κινήσουν τον θαυμασμό και την περιέργεια των μαθητών τους. Γι αυτό η διαδικασία της εκπαίδευσης παίζει ιδιαίτερο και καθοριστικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και στη δημιουργία του χαρακτήρα των μικρών μαθητών, ιδιαίτερα όταν καταφέρνουν να τους προκαλούν την επιθυμία για περισσότερη μόρφωση και γνώση.
Όσοι λοιπόν δάσκαλοι γνωρίζουν ότι από την πνευματική ευχαρίστηση προκαλείται η όρεξη για μάθηση, προσπαθούν να διδάξουν δια της σκηνής και δια του έργου στην πράξη αντί μόνο της θεωρίας, εφόσον καλά γνωρίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα δια του τρόπου αυτού. Γι αυτό όταν δάσκαλοι μαθαίνουν στους μικρούς μαθητές να εκφράζονται μέσα από κατάλληλες θεατρικές παραστάσεις, πολλές είναι οι γνώσεις που αποχτούν, καθώς έτσι ανοίγονται παράθυρα  πνευματικής ευχαρίστησης και κριτικής σκέψης.
Στις παραστάσεις και στα θέατρα λοιπόν, η τέχνη μεταδίδεται δια της υποκριτικής, της μουσικής και του χορού , με τρόπο που συμβάλλει στην προώθηση αυτής της θεωρίας.
Στο θέατρο της Χλώρακας τα τελευταια δυο χρονιά αυτή η διαδικασία συμβαίνει επί τακτικής βάσεως, εφόσον το θέατρο της Χλώρακας ευρίσκεται εν πλήρη λειτουργία παρέχοντας όλες τις διευκολύνσεις σε όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για να αναδείξουν τις τέχνες και να προωθήσουν τη μάθηση μεταδίδοντας ταυτόχρονα τη ψυχαγωγία στο κοινό.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, αρκετές πολιτιστικές παραστάσεις παίχτηκαν με επιτυχία, όπως και την περασμένη, καθώς η διευθύντρια δασκάλα του κοινοτικού νηπιαγωγείου Χλώρακας Κούλλα Χριστοδούλου με τη βοήθεια των άλλων δασκάλων και βοηθών, καθώς και του συνδέσμου γονέων, σηματοδότησαν τις καλοκαιρινές διακοπές των μικρών μαθητών τους με μια εξαιρετική γιορτή επί σκηνής, καθώς καλά πρεπει να γνωρίζουν κυρίως οι γονείς, ότι τοιουτοτρόπως οι μικροί μαθητές προοδεύουν και αποχτούν τις πρώτες εκείνες γνώσεις που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον καλό χαρακτήρα στον υπόλοιπο τους βίο. 

«Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ (Γραμμένο μίαν παλαιότερην εποχή)
Είναι η εφημερις τούτη είδος περιοδικού χρήσιμον και ωφέλιμον το οποίον γράφεται και εκδίδεται αποκλειστικά και χωρίς άλλην βοήθεια οικονομική ή άλλην πως, μετά μεγάλου μόχθου και πολλής δυσκολίας, μόνον από εμένα, αφιερώνω δε δια αυτήν την εργασία απεριόριστο χρόνο, ως προς τούτο ελπίζω να εκτιμείται δεόντως. Προσπάθεια μεγάλη καταβάλλω ώστε να δημοσιεύω πάσα επιμορφωτική και πολιτιστική πράξη, να γράφω περί ονομαστών ανδρών και επιφανών ανθρώπων, καθώς φιλοσόφων και άλλων προσώπων και να γράφω περί όλων των γεγονότων και ζητημάτων όταν αυτά συμβαίνουσιν, ή δεν συμβαίνουσιν. Φιλοξενούνται στες στήλες τούτες πάσες πρωτότυπες μελέτες ή συγγράμματα όταν μας αποστέλλονται. Προσπάθεια μας είναι να καταστήσουμε την μικρή εφημερίδα μας ως λογοτεχνικό περιοδικό, ξεφεύγοντας από τα συνήθη τετριμμένα της καθημερινότητας, και επιδίωξη μας είναι η καλλιτεχνική δημιουργία και η παραγωγή πνευματικού έργου. Η εφημερίδα μας, δεν πρέπει να το αποκρύψωμεν, πως τώρα με την Παγκόσμια οικονομική κρίσιν, αντιμετωπίζει μεγάλας δυσκολίας. Η τιμή του χάρτου και οι δαπάνες για την έκδοση αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ το ενδιαφέρον του κόσμου για τα γράμματα και την τέχνη λιγόστεψαν. Τον τελευταίο καιρό με την μεγάλη οικονομική κρίσιν την οποίαν διερχόμεθα, πολλά περιοδικά και εφημερίδες σε άλλες χώρες διέκοψαν την έκδοση τους, ενώ άλλοι περιόρισαν τον αριθμόν εκδόσεων τους. Την δύσκολον αυτήν περίοδο με το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, αναγκαζόμεθα ώστε να έχομεν διάφορες σκέψεις ως προς τον τρόπον συνέχισης της εκδόσεως της. Καταβάλλω μεγάλην προσπάθεια όπως μη ανασταλεί η κυκλοφορία της. Με μεγάλας θυσίας και με την βοήθεια του Θεού, είμαι σίγουρος, όπως πάντα συμβαίνει, θα εξευρεθεί τρόπος ή εναλλακτική λύση. Ως προς τούτο θα επανέλθωμεν προς ενημέρωση σας.
Ο εκδότης

Κυριάκος Ταπακούδης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ