21 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Εγώ, ο Κυριάκος Ταπακούδης δημοσιογράφος και φορολογούμενος κάτοικος της Κοινότητας Χλώρακας, απευθύνω την παρούσα επιστολή προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας:

Θα επιθυμούσα όπως υπεύθυνα μου απαντήσετε στα ερωτήματα μου όπως δια νόμου είσαστε υποχρεωμένοι, ειδάλλως για τυχών άρνηση σας θα αποταθώ στον υπουργό Εσωτερικών και στες άλλες αρμόδιες αρχές.
1. Έχετε επιβάλει φορολογία στους πολίτες που κατέχουν καταστήματα όπως πληρώνουν 85 ευρώ για άδεια λειτουργίας Επαγγελματικού υποστατικού;
2.  Έχετε εξαιρέσει από αυτήν την φορολογία όσους ιδιοκτήτες έχουν τα καταστήματα τους κλειστά ή ξενοίκιαστα;
3.  Πριν προβώ σε νομικά μέτρα για διάκριση των πολιτών εκ μέρους σας, θέλω να μου γνωστοποιήσετε επίσημα αν αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες.
4.  Θέλω να μου γνωστοποιήσετε επίσημα αν ο Κοινοτάρχης και ο γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου που έχουν καταστήματα που δεν λειτουργούν, πληρώνουν αυτή τη φορολογία.

Θέλω να πληροφορηθώ τα ανωτέρω, διότι σε μένα επιβλήθηκε δια της εκβιαστικής οδού όπως πληρώσω για άδεια λειτουργίας για κατάστημα που είναι ξενοίκιαστο και κλειστό (το οποίον και πλήρωσα αναγκαστικά) για να λάβω υπογραφή από τον κοινοτάρχη για συγκατάθεση του προς έκδοση άδειας ποτού ( την όποια όπως επεξήγησα στον γραμματέα την χρειαζόμουν για να την επιδεικνύω στους τυχών ενδιαφερόμενους ενοικιαστές ώστε να γνωρίζουν πως το κατάστημα διαθέτει όλες τις άδειες που ορίζει ο νόμος).
Το Βασικό ερώτημα που θέτω, είναι γιατί οι κρατούντες για τα δικά τους υποστατικά που είναι κλειστά ή ξενοίκιαστα από πληροφορίες που έχω δεν πληρώνουν (όπως είναι και το σωστό), αλλά εμένα με εκβιαστικό τρόπο, για μια υπογραφή του κοινοτάρχη με ανάγκασαν να πληρώσω; Γιατί ως διορισμένοι και εκλελεγμενοι για την εφαρμογή της δημοκρατίας, δεν εφαρμόζουν την ισονομία;

Μήπως στη Χλώρακα επικρατούν δυο μετρα και δυο σταθμα; Άλλα για τους πολιτες και άλλα για τους κρατούντες;


Σημείωση: Ισονομία είναι η κατάσταση κατά την οποία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και δεν προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση για κανέναν λόγω καταγωγής, κοινωνικής θέσης, εισοδήματος, φύλου κλπ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Εγώ, ο Κυριάκος Ταπακούδης δημοσιογράφος και φορολογούμενος κάτοικος της Κοινότητας Χλώρακας, απευθύνω την παρούσα επιστολή προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, και θα επιθυμούσα όπως υπεύθυνα μου απαντήσετε, ειδάλλως θα αποταθώ στον υπουργό Εσωτερικών για άρνηση σας όπως δια νόμου επιβάλλεται να μου απαντήσετε.
Έχετε επιβάλει φορολογία στους πολίτες που κατέχουν καταστήματα όπως πληρώνουν 85 ευρώ για άδεια λειτουργίας Επαγγελματικού υποστατικού. Επίσης έχετε εξαιρέσει από αυτήν την φορολογία όσους ιδιοκτήτες έχουν τα καταστήματα τους κλειστά.
Πριν προβώ σε νομικά μέτρα για διάκριση των πολιτών εκ μέρους σας, θέλω να μου γνωστοποιήσετε επίσημα αν αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες. Θέλω να μου γνωστοποιήσετε επίσημα αν ο Κοινοτάρχης και ο γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου που έχουν καταστήματα που δεν λειτουργούν, πληρώνουν αυτή τη φορολογία.
Θέλω να πληροφορηθώ τα ανωτέρω, διότι σε μένα επιβλήθηκε δια της εκβιαστικής οδού όπως πληρώσω για άδεια λειτουργίας για κατάστημα που είναι ξενοίκιαστο και κλειστό (το οποίον και πλήρωσα αναγκαστικά) για να λάβω υπογραφή από τον κοινοτάρχη για άδεια ποτού ( την όποια όπως επεξήγησα στον γραμματέα την χρειαζόμουν για να την επιδεικνύω στους τυχών ενδιαφερόμενους ενοικιαστές ώστε να γνωρίζουν πως το κατάστημα διαθέτει όλες τις άδειες που ορίζει ο νόμος).
Το ερώτημα που θέτω, είναι γιατί, οι κρατούντες για τα δικά τους υποστατικά που είναι κλειστά ή ξενοίκιαστα από πληροφορίες που έχω δεν πληρώνουν, αλλά εμένα με εκβιαστικό τρόπο, για μια υπογραφή του κοινοτάρχη με ανάγκασαν να πληρώσω;
Μήπως στη Χλώρακα επικρατούν δυο μετρα και δυο σταθμα; Άλλα για τους πολιτες και άλλα για τους κρατούντες;


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ