10 Αυγούστου 2018

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΓΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Σε όλες τις Αγιογραφήσεις ο Χριστός βαπτίζεται φέροντας συνήθως κάποιο άσπρο ρούχο στη μέση ενώ το δεξί ή και τα δύο του χέρια ευρίσκονται ανατεταμενα σε θέση ευλογίας.
Και ενώ κατά τους συνηθέστερους Αγιογραφικούς τύπους, έχουμε τον Χριστό να βαπτίζεται ενδεδυμένος με λευκό ρούχο στη μέση, κάποιες φορές τον ευρίσκουμε κατά τα παλαιά πρότυπα εντελώς γυμνό.
Δύο σπάνιες τοιχογραφίες με το Χριστό να βαπτίζεται εντελώς γυμνός, ευρίσκονται μία στο μικρό αρχαίο ναό της Παναγίας της Χρυσελεούσης στη Χλώρακα, καθώς και άλλη μία στην αρχαία εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.
Είναι Βυζαντινού ρυθμού εκκλησίες μάλλον ενάτου αιώνα καθώς ξέρουμε πως η τεχνοτροπία της βαπτίσεως του Χριστού χωρίς ένδυμα, ήταν από Ρώσους Αγιογράφους που επεκράτησε από τον έκτο μέχρι τον ένατο αιώνα.
Στις δύο αυτές εκκλησίες εν μέσω άλλων τοιχογραφιών, ξεχωρίζουν αυτές
μοναδικές και σπάνιες στον κόσμο, που κατά τα παλαιά πρότυπα ο Χριστός βρίσκεται στον Ιορδάνη ποταμό εντελώς γυμνός, έχοντας λίγο διασταυρωμένα τα πόδια του με σκοπό να καλύψει το φύλο με ελαφριά στροφή.
Εξέχουσες απο τις άλλες Αγιογραφίες ως προς την τεχνοτροπία και την καλλιτεχνική τους αξία, παριστούν το Χριστό να στέκεται στη μέση του Ιορδάνη γυμνός ντυμένος με την Αδαμική γυμνότητα, αποδίδοντας τοιουτοτρόπως το ένδοξο ένδυμά του Παραδείσου με το οποίο θα έπρεπε να ενδύεται η ανθρωπότητα. Το ένα του πόδι προβάλλει μπροστά για να δείξει την υπέρτατη πρωτοβουλία του να βαπτιστεί από το Ιωάννη, αλλα και για να κρυψει την γύμνια του η οποία αισχύνει ίσως τις σκέψεις των αμαρτολών.
Στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης στη Χλώρακα, και στην Αγία Παρασκευή στην Γεροσκήπου, ο Χριστός είναι γυμνός, εντελώς γυμνός. Ενώ αλλού του φορούν λευκό ρούχο, σ αυτες τις Αγιογραφίες οι ζωγράφοι χωρίς ηθικολογικές φοβίες και ενδοιασμούς για το γυμνό, σε μια ύψιστη παράσταση του υιού του Θεού, αναπαραστούν τη γύμνια της ανθρωπότητας χωρίς η δική του γυμνότητα να προκαλεί, δηλώνοντας τοιουτοτρόπως πως δεν είναι προκλητικοί οι δρόμοι που χαράσσει η Εκκλησία μας.
Είναι η ασκητική γυμνή παρουσίαση του σώματος του Θεανθρώπου που ζωγραφισμένος με κατανυκτικές γραμμές, αποτελεί την γυμνή αγιογράφηση της αναβάπτισης του ανθρώπου.
Υ.Γ.
Επίσημα αναφέρεται ότι οι εκκλησίες είναι περίπου του 12ου αιώνα, όμως οι ιστορικοί γνωρίζουν πώς η τεχνοτροπά της βαπτίσεως του χριστού εντελώς γυμνού, είναι Ρωσσικής προελέυσεως, μιας τεχνοτροπίας που διήρκησε μέχρι τον ένατο αιώνα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ