26 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑ ΛΙΑΣΙΔΗ:

Από το εκλογικό επιτελείο του υποψήφιου Κοινοτάρχη Νικόλα Λαισίδη, λάβαμε την πιο κάτω ανακοίνωση την οποία και δημοσιεύουμε:


Ένα σύγχρονο Κοινοτικό Συμβόυλιο που σέβεται τους κατοίκους του λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Η Χλώρακα που για χρόνια ταλανίζεται από την παραπληροφόρηση έχει ανάγκη από Ανοικτές συνεδρίες,από δημοσιοποίηση πρακτικών και παρουσιολογίου των Συμβούλων στις συνεδριάσεις, από ετήσιες Πανκοινοτικές Συνελέυσεις για πληροφόρηση των πολιτών της. Επίσης θα πρέπει να καλεί και να δέχεται έλεγχο από τον γενικό ελεγκτή ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση εκλογής μου δεσμεύομαι σε όλους τους κατοίκους της Χλώρακας ότι εκτός από τα πιο πάνω που είναι τα απολύτως αυτονόητα, θα καλέσω ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή να διενεργήσει έλεγχο για τυχόν ατασθαλίες που ενδεχομένως υπάρχουν και μετά το πέρας τους ελέγχου θα παρθεί οποιαδήποτε απόφαση από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όπως όλοι οι κάτοικοι της Χλώρακας γνωρίζουν,δεν έχω ποτέ διαχειριστεί δημόσια λεφτά και όταν το πράξω θα είναι με απόλυτη διαφάνεια.