3 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙ ΧΛΩΡΑΚΙΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΟΥΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΟΜΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σε σχέση με το θέμα της απόφασης της κυβέρνησης για συμπλεγματοποίηση τοπικών αρχών, σε παλιότερη ανακοίνωση του ο Κοινοτάρχης Χλώρακας Νικόλας Λιασίδης, αναφέρει πως το ζητούμενο δεν είναι αν ονομάζεται μια τοπική αρχή Δήμος σημειώνοντας πως είτε Δήμος, είτε Κοινοτικό Συμβούλιο είναι, το ζητούμενο είναι να παρέχονται άρτιες υπηρεσίες στους πολίτες οι οποίες θα προκύψουν με την αύξηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών στις τοπικές αρχές, οι οποίες θα είναι οικονομικά αυτόνομες, σωστά οργανωμένες και αυτοδιοίκητες χωρίς κηδεμόνες. 

Στη Χλώρακα κάποιοι φορείς προερχόμενοι κυρίως από το ΔΗΚΟ, προωθούν δια του ψιθύρου ως καλή ιδέα την ενοποίηση/συμπλεγματοποίηση τοπικών αρχών με άλλες, και συγκεκριμένα την ενοποίηση των κοινοτήτων της Χλώρακας της Έμπας και της Κισσόνεργας με τον Δήμο της Πέγειας.
Ως κάτοικοι της Χλώρακας, αντιδρούμε σε αυτή την μειωτική για την κοινότητα μας πράξη που επιχειρείται, διότι ως μεγάλη και οικονομικά σχεδόν αυτόνομη κοινότητα, δεν χρειαζόμαστε άλλους να συναποφασίζουν για εμάς, ούτε θέλουμε οι πολίτες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες να προσφεύγουν στην μακρινή Πέγεια.
Ως γειτνιάζουσα κοινότητα με την πόλη της Πάφου, περισσότερο ανήκουμε σε αυτήν, και στην περίπτωση που θα ήταν απόλυτη ανάγκη για ενοποίηση, θα έπρεπε να συμπλεγματοποιηθούμε με αυτήν.
Η Χλώρακα τα τελευταία χρόνια έχει τύχει πλήρης ανάπτυξης, και διαθέτει αξιόλογους οικονομικούς πόρους οι οποίοι προέρχονται από τις φορολογίες των πολιτών, των επιχειρήσεων, καθώς και από τις δεκατέσσερις και πλέον μεγάλες τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες που φιλοξενούν ημερησίως ίσως μέχρι και δεκαπέντε χιλιάδες τουρίστες, αλλά και από ίδια έσοδα του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Εκτός άλλων πολλών επιχειρημάτων που θ μπορούσαμε να αναφέρουμε για να καταδείξουμε την αντίδραση μας, παραμένουμε μόνο στο οικονομικό ζήτημα, καθώς είναι το κυριότερο επιχείρημα που θέτει η Κυβέρνηση.  
Δεν επιθυμούμε λοιπόν ενοποίηση, γι αυτό καλούμε όσους ενσπείρουν τοιούτου είδους ιδέες να σιωπήσουν, καλούμε επίσης τα κόμματα και τους δύο Χλωρακιώτες βουλευτές να μας συμπαρασταθούν.
Ζητούμε το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας να διατηρήσει το όνομα του και την αυτοδιοίκηση του, την ιστορία του και την αυτονομία του.    
Ζητούμεν οι ενοποιήσεις να μην γίνονται δια της επιβολής από την κυβέρνηση, αλλά μόνον και εφόσον το θέλουν οι πολίτες, κάτι το οποίον αποτελεί εφαρμογή της πλήρους δημοκρατίας.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ