31 Μαΐου 2019

ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΤΟΥ 12 ΑΙΩΝΟΣ;

Ο ναός της «Παναγίας της Χρυσελεούσας» ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Χλώρακας, είναι Βυζαντινού ρυθμού, και κτίστηκε περίπου τον 12ο αιώνα. Σ αυτήν  υπάρχει μια μοναδική τοιχογραφία που κατά τα παλαιά πρότυπα κατά την βάπτιση του ο Χριστός βρίσκεται στον Ιορδάνη ποταμό  εντελώς γυμνός,  έχοντας λίγο διασταυρωμένα τα πόδια του  με σκοπό να καλύψει το φύλο με ελαφριά στροφή.

Σε όλες τις Αγιογραφήσεις ο Χριστός βαπτίζεται φέροντας συνήθως κάποιο άσπρο ρούχο στη μέση ενώ το δεξί ή και τα δύο του χέρια ευρίσκονται ανατεταμένα σε θέση ευλογίας, κάποιες φορές όμως, τον ευρίσκουμε κατά τα παλαιά πρότυπα εντελώς γυμνό θέλοντας ο Αγιογράφος δι αυτού του τρόπου να αναδείξει την γυμνότητα ως ταπεινότητα και ως αγνότητα.
Είναι μια Αγιογραφία διαφορετική ως προς την τεχνοτροπία της και την καλλιτεχνική της αξία, όπου παριστά το Χριστό να στέκεται στη μέση του Ιορδάνη γυμνός ντυμένος με την Αδαμική γυμνότητα, αποδίδοντας τοιουτοτρόπως το ένδοξο ένδυμά του Παραδείσου με το οποίο θα έπρεπε να ενδύεται η ανθρωπότητα. Το ένα του πόδι προβάλλει μπροστά για να δείξει την υπέρτατη πρωτοβουλία του να βαπτιστεί από το Ιωάννη, αλλά και για να κρύψει την γύμνια του η οποία αισχύνει ίσως τις σκέψεις των αμαρτωλών.
Στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης στη Χλώρακα μέσα στο ιερό, ο Χριστός είναι γυμνός, εντελώς γυμνός. Ενώ αλλού του φορούν λευκό ρούχο, σ αυτή την Αγιογραφία ο ζωγράφος χωρίς ηθικολογικές φοβίες και ενδοιασμούς για το γυμνό, σε μια ύψιστη παράσταση του υιού του Θεού, αναπαριστά τη γύμνια της ανθρωπότητας χωρίς η δική του γυμνότητα να προκαλεί, δηλώνοντας τοιουτοτρόπως πως δεν είναι προκλητικοί οι δρόμοι που χαράσσει η Εκκλησία μας. Είναι η ασκητική γυμνή παρουσίαση του σώματος του Θεανθρώπου που ζωγραφισμένος με κατανυκτικές γραμμές, αποτελεί την γυμνή αγιογράφηση της αναβάπτισης του ανθρώπου.

Αυτή η τεχνοτροπία Αγιογράφησης αναδείχτηκε και αναπτύχθηκε κατά τον 6ον αιώνα από Ρώσους Αγιογράφους και διήρκησε μέχρι τον 9ο αιώνα όπου επικράτησε η Βυζαντινή τεχνοτροπία. Οι Αγιογραφήσεις αυτές είναι σπάνιες ανά τον κόσμο. Στην Κύπρο υπάρχει μία στη Χλώρακα και άλλη μία στη Γεροσκήπου.
Εικάζεται από το τμήμα Αρχαιοτήτων, ότι η εκκλησία στη Χλώρακα είναι του 12ου περίπου αιώνος, αλλά λογικά μελετώντας ένας ιστορικός, θα έπρεπε να την κατατάσσει ως κτίσμα κατα πολύ ενωρίτερον, καθώς η αποτύπωση του Χριστού εντελώς γυμνού, ήταν μια τεχνοτροπία που διήρκησε από τον 6ον μέχρι τον 9ον αιώνα.
Πιστεύω πως οι υπεύθυνου του τμήματος Αρχαιοτήτων θα έπρεπε να ξαναμελετήσουν την αρχαιολογική ιστορικότητα αυτής της εκκλησίας και να μας ενημερώσουν.