3 Μαρτίου 2018

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΥΛΩΝ


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας προτρέπει όλους τους ιδιοκτήτες σκύλλων στα όρια της Χλώρακας όπως συμμορφωθούν με τις Πρόνοιες της Νομοθεσίας και εξασφαλίσουν άδεια κατοχής Σκύλλου.
Σε διαφορετική περίπτωση θα καταγγέλονται με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν συμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, ποινές φυλάκισης μέχρι 12 μήνες ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι €1708.