21 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Εν Χλώρακα 21/1/2012

Εγώ ο Κυριάκος Ταπακουδης δημοσιογράφος με αριθμό δημοσιογραφικής ταυτότητας 281/2011, ως υποψήφιος στην διαδικασία εκλογής για ανάδειξη τεσσάρων εκκλησιαστικών επιτρόπων για την εκκλησία της Χλώρακας, φέρω ένσταση στην όλη διαδικασία την οποία θεωρώ ότι δεν διεξήχθηκε αδιάβλητα, κατόπιν παρεμβάσεων του ιερέως της Χλώρακας και υπεύθυνου της εκλογικής επιτροπής που διενήργησε τις εκλογές.
Κατόπιν αξιόπιστων μαρτυριών, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο ιερέας της Χλώρακας δια ζώσης και δια σημειωμάτων, με την επέμβαση και την προτροπή του προς τους ψηφοφόρους, τοιουτοτρόπως αλλοιώθηκε η ελεύθερη βούληση του εκλογικού σώματος. Καλώντας τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τέσσερις συγκεκριμένους υποψήφιους που κατά τα λεγόμενα του πρόσκεινται σε αυτόν, πιστεύω ότι με εζημίωσε, καθ ότι ως υπεύθυνος της επιτροπής που διενήργησε τις εκλογές, δεν είχε αυτό το δικαίωμα, παρά μόνο είχε υποχρέωση να επιβλέψει για τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών χωρίς παρεμβολές.
Γι αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να κυρηχτούν άκυρες, ή οι τρεις εκ των τεσσάρων που έχουν ευνοηθεί εις βάρος εμού και των άλλων υποψηφίων από την παρέμβαση του ιερέως και έχουν εκλεγεί, να εκπέσουν του αξιώματος στο οποίον έχουν αναδειχτεί.
Οι τέσσερις υποψήφιοι που έχουν ευνοηθεί ως εκ του αποτελέσματος της επεμβάσεως δια ζώσης και σημειωμάτων του ιερέως και υπεύθυνου της εκλογικής διαδικασίας, είναι οι:
Ανδρέας Νικοδήμου, Μιχαλάκης Μιχαϊλίδης και Ματθαίος Κανναβιάς και η ταυρούλλα Παπαντωνίου 

 
Μετα τιμης
Κυριάκος Ταπακούδης