30 Ιουνίου 2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΦΟΥ

Θέλω να ενημερώσω, αλλά να ζητήσω και την βοήθεια και υποστήριξη τους, των εκ Χλώρακας βουλευτών Πάφου Κώστα Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ και τον Πάμπο Πιττοκοπίτη του ΔΗΚΟ, καθώς επίσης και τους άλλους δύο της Πάφου Ανδρέα Φακοντή του ΑΚΕΛ και Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, για το κατωτέρω ζήτημα:
Εγώ ο Κυριάκος Ταπακούδης σαν δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας της Χλώρακας, έχω αναλάβει εκστρατεία τα τελευταία χρόνια για αποκατάσταση των παραβιάσεων των παραλιών της Χλώρακας από ορισμένους επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα, έχουν μπαζώσει και κλείσει την αρχαιότατη φυσική λιμνοθάλασσα στην περιοχή Ροδαφίνια και έχουν ρίξει μέσα τις αποχετεύσεις ξενοδοχείου, έχουν καταλάβει, αποκόψει και επιχωματώσει όλες τις παραλίες που μπορούν οι λουόμενοι να επισκεφτούν, και έχουν επίσης περιφράξει τις περιουσίες τους αποκόπτοντας τοιουτοτρόπως σχεδόν όλες τις προσβάσεις προς τη θάλασσα.
Σε καταγγελία μου προς την επίτροπο διοικήσεως, σε μια διαπίστωση της καταπέλτη, τονίζει τις παρανομίες και καλεί τις αρχές να επέμβουν και να αποκαταστήσουν την φυσική τάξη.
Παρ όλα αυτά, κανείς δεν έκανε το παραμικρό. Ούτε ο υπουργός Εσωτερικών, ούτε η Επαρχιακή διοίκηση Πάφου, ούτε οι Κοινοτικές αρχές της Χλώρακας .
Το όλο ζήτημα, μετά παρέλευση δυο ετών, έχω πρόσφατα καταγγείλει στον γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας, και στον Οικολόγο Βουλευτή Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Ο πρώτος υποσχέθηκε πως θα επιλυφθεί του θέματος μετά τις προσπάθειες της Βουλής και αν δεν αποδώσουν, στην οποία Βουλή ο δεύτερος ενέγραψε το θέμα.
Καλώ λοιπόν, εσάς αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές της Πάφου, όπως μην υποκύψετε σε πιέσεις των επιχειρηματιών, και βοηθήσετε όπως αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον και ανοίξουν οι δίοδοι προς τη θάλασσα της Χλώρακας.

Σας παραθέτω τα συμπεράσματα της επίτροπου Διοικήσεως:

Η Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει παρανομιών στις παραλίες της Χλώρακας μετά από καταγγελία του Κυριάκου Ταπακούδη, εισηγείται:  

           Η Επαρχιακή Διοίκηση (α) να προβεί στη λήψη μέτρων σε σχέση με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη συγκεκριμένη παραλία χωρίς άδεια, (β) να εξετάσει κατά πόσον έχει χορηγηθεί και υπό ποιους όρους άδεια στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου για την τοποθέτηση οχετού μέχρι τη φυσική λίμνη και (γ) να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού προς τις υπόλοιπες παραλίες της κοινότητας.
           Το Τμήμα Περιβάλλοντος να προβεί σε έλεγχο των επεμβάσεων στη συγκεκριμένη παραλία για να αποσαφηνιστεί με ποιο τρόπο ενδέχεται να επιτευχθεί η άρση τους και η αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.
           Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προοτασίας*της Παραλίας Νόμου ώστε να τταρέχει τις κατάλληλες εξουσίες στην αρμόδια αρχή να επεμβαίνει αποτελεσματικά για άρση των επεμβάσεων στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον.
           Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες για καταγραφή όλων των παράνομων επεμβάσεων σε κρατική γη εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας στην επαρχία Πάφου, να φροντίσει, εάν η εν λόγω καταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, για την ολοκλήρωση της το συντομότερο, ώστε να είναι δυνατή η τροχιοδρόμηση της λήψης μέτρων για άρση των επεμβάσεων όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλία αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου.

Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αντίγραφο της Έκθεσης θα κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωση και υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

26 Ιουνίου 2016

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΡΟΔΑΦΙΝΙΩΝ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Η Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει παρανομιών στις παραλίες της Χλώρακας μετά από καταγγελία του Κυριάκου Ταπακούδη, εισηγείται:  

           Η Επαρχιακή Διοίκηση (α) να προβεί στη λήψη μέτρων σε σχέση με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη συγκεκριμένη παραλία χωρίς άδεια, (β) να εξετάσει κατά πόσον έχει χορηγηθεί και υπό ποιους όρους άδεια στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου για την τοποθέτηση οχετού μέχρι τη φυσική λίμνη και (γ) να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού προς τις υπόλοιπες παραλίες της κοινότητας.
           Το Τμήμα Περιβάλλοντος να προβεί σε έλεγχο των επεμβάσεων στη συγκεκριμένη παραλία για να αποσαφηνιστεί με ποιο τρόπο ενδέχεται να επιτευχθεί η άρση τους και η αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.
           Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προοτασίας*της Παραλίας Νόμου ώστε να τταρέχει τις κατάλληλες εξουσίες στην αρμόδια αρχή να επεμβαίνει αποτελεσματικά για άρση των επεμβάσεων στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον.
           Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες για καταγραφή όλων των παράνομων επεμβάσεων σε κρατική γη εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας στην επαρχία Πάφου, να φροντίσει, εάν η εν λόγω καταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, για την ολοκλήρωση της το συντομότερο, ώστε να είναι δυνατή η τροχιοδρόμηση της λήψης μέτρων για άρση των επεμβάσεων όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλία αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου.

Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αντίγραφο της Έκθεσης θα κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωση και υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης.


Κατόπιν μη συμμορφώσεως της Επαρχιακής διοίκησης Πάφου και του Κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας, μετά από δεύτερη καταγγελία του Κυριάκου Ταπακουδη, ο Χαράλαμπος Θεόπεμπτου βουλευτής των Οικολόγων, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και καλεί τον υπουργό εσωτερικών να εξηγήσει γιατί δεν έχει λάβει μετρά έως τώρα, μετά από παρέλευση δύο ετών.

21 Ιουνίου 2016

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΤΣΙΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ

Απεβίωσε ο Νικόλας Ττουλιας εις μεγάλη ηλικία 94 ετών,  γνωστός ανά την Πάφο ως Νικολάτσιης, ο οποίος από δεκαετιών ήταν ιδιοκτήτης πατροπαράδοτου καφενείου στην παλιά αγορά της Πάφου δίπλα από τα Τούρκικα λουτρά.

Ο Νικολατσιης ήταν επίσης γνωστός για τη δράση του στην ΕΟΚΑ, καθώς ήταν από τους πρώτους Κύπριους που ήρθαν σε επαφή με το Γεώργιο Γρίβα Διγενή, όταν με την άφιξη του στη Χλώρακα για να οργανώσει την αντίσταση κατά των Βρετανών αποικιοκρατών, συνήθιζε να τον επισκέπτεται μεταμφιεσμένος στο καφενείο του στη Χλώρακα ,το οποίον και χρησιμοποιούσε ως προσωρινό του αρχηγείο κατά τις πρώτες μέρες της μυστικής του άφιξης.
Η κηδεία του θα γίνει στον καθεδρικό ναό της χλώρακας την Τετάρτη 22/ιουνίου στις 4:00 το απόγευμα.

20 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΟΥΝ;


Τον τελευταίο καιρό απέχω να αρθρογραφώ και να ψέγω ότι κακό γίνεται στη δύσμοιρη τοπική κοινωνία μας, καθώς με λύπη παρακολουθώ πως ο λαός παραμένει αποκοιμισμένος σε ένα βαθύ ύπνο προσμένοντας τη μοίρα του που μερικοί επιχειρηματίες την προδιαγράφουν. Όσα και να φωνάξω, όσο και να τους ταρακουνήσω, όσο και πολλοί να συμφωνούν μαζί μου, δυστυχώς μαζικώς τα πλήθη της κοινωνίας της Χλώρακας, παραμένουν σιωπηλά αποδεκτικά στη μοίρα τους χωρίς καμιά πρωτοβουλία, έρμαια στις ορέξεις αυτών που έναν παλαιόν καιρόν για φακές επί πινακίου εξαγόρασαν τις περιούσιες τους αφήνοντας τους άκληρους και πτωχούς.
Συνήθως οι επιχειρηματίες της γης, διαλέγουν ότι κομμάτι γης αγγίζει τη θάλασσα, καθώς ευκολότερα τα πωλούν στους πλούσιους πελάτες τους. Στη Χλώρακα τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες επί όλης της ακτής, αποκόβοντας όλες τις προσβάσεις στη θάλασσα. Κανείς πολίτης δεν μπορεί να έχει ελεύθερη διάβαση, παρα μόνο ανάμεσα από κακοτράχαλα μονοπάτια που εγκυμονούν κινδύνους για ατυχήματα, και διανύοντας μεγάλες αποστάσεις. Τις ελάχιστες  δημόσιες διαβάσεις που διαχρονικά οι διάφοροι Κοινοτικοί σύμβουλοι σχεδιάσαν και έφτιαξαν (καθώς και αυτοί υπόλογοι του κεφαλαίου και εξυπηρετώντας προσωπικά και κομματικά μικροσυμφέροντα) , τις έχουν κλείσει και αυτές, με τις επίσημες τοπικές αρχές να σιωπούν και να τους ανέχονται. Σε μια έκταση περίπου έξι χιλιομέτρων, έχουν αποκόψει σχεδόν όλες τις προσβάσεις, περιφράσσοντας τις ή κλείνοντας τις με θεόρατους βράχους.
Κανείς δεν αντιδρά, παρά μόνο στα καφενεία φωνασκούν σαν μωρές παρθένες αφήνοντας τη διαμαρτυρία τους να αιωρείται εντός, χωρίς  να τολμούν να την βγάλουν εκτός. Και οι τοπικοί άρχοντες υποχείρια του κεφαλαίου, και αυτοί σιωπούν καθώς οι πολίτες δεν αντιδρούν, έχοντας τοιουτοτρόπως την ησυχία τους και το ραχάτι τους. 
Μετά την μεγάλη οικονομική καταστροφή στον τόπο έχει αποδειχτεί ότι σχεδόν όλοι εξαγοράζονται, αφού η μεγαλύτερη αιτία της καταστροφής μας ήταν ακριβώς αυτή η διαφθορά που επέφερε τη σήψη σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς όμως όσα και να έχουμε πάθει, ως φαίνεται η ίδια κατάσταση συνεχίζεται, ειδάλλως δεν εξηγείται η μεγάλη σιωπή και ανοχή των κοινοτικών αρχόντων στους ίδιους ακριβώς επιχειρηματίες που ανέκαθεν εξαγόραζαν τους προκατόχους τους.
Σήμερα και πάλιν δυστυχώς, βλέπουμε να συμβαίνουν τα ίδια. Χωρίς να υπολογίζουν κανένα, δυο άνθρωποι όλοι, έκλεισαν τις προσβάσεις και απέκλεισαν τις παραλίες. Χωρίς αιδώ αφού χρεία δεν έχουν οι ενέργειες τους, προχώρησαν στις παράνομες πράξεις τους χωρίς κανείς να τολμά να διαμαρτυρηθεί, και χωρίς οι τοπικές αρχές να τους σταματούν. Ενώ έχουν καταγγελθεί παλιότερα για παρόμοια αδικήματα τα, και ενώ η Επίτροπος διοικήσεως έχει αποφανθεί περί των παρανομιών τους, εντούτοις κανείς δεν τους σταμάτησε. Η έπαρχος Πάφου σιωπά, οι Κοινοτικές αρχές το ίδιο, και ακόμα χειρότερα οι δημοσιογραφίσκοι της Πάφου που καθήκον ιερό έχουν να προβάλλουν τα κακώς έχοντα, και αυτοί σιωπούν για να μην χάσουν τη μικρή εργασία τους στις τοπικές εφημερίδες που απόλυτα ελέγχονται από τους ένοχους επιχειρηματίες.
Κάθομαι και εγώ ο φτωχός δημοσιογράφος που από κανέναν δεν εξαρτώμαι, και σκέφτομαι πώς να διαμαρτυρηθώ, αφού η φωνή μου βοώντος εν τη ερήμω, από κανέναν δεν εισακούεται; Από ποιον να ακουστώ και να υποστηριχτώ, αφού παλιότερα όσο και να φώναξα κανείς δεν έδωσε σημασία;
Κάθομαι λοιπόν και σκέφτομαι πως ίσως τίποτα δεν αξίζει σ αυτόν τον δύσμοιρο λαό που έμαθε να σιωπά και να παραμένει γονυπετής σε όσα του κάνουν.
Και έβγαλα ένα συμπέρασμα πως σε όλη την ιστορία του τόπου έτσι συνέβαινε, και πως ο ραγιαδισμός είναι στο πετσί και στο DNA του Κυπρίου.
Και διερωτώμαι αν αξίζει κανείς να αγωνίζεται για τους άλλους.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

19 Ιουνίου 2016

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ

Πολλοί είναι οι συμπολίτες μας που έχουν βυθιστεί σε απόγνωση εξαιτίας της δραματικής μείωσης των εισοδημάτων τους. Στην αδυναμία του το κράτος να βοηθήσει, αφηνόμαστε να παρακολουθούμε καταστάσεις τραγικές, καθώς βλέπουμε συνανθρώπους μας να πεινούν και να καταλήγουν στα κοινωνικά παντοπωλεία, ακόμα πολλούς να καταντούν ζητιάνοι και ρακοσυλλέκτες. Δυστυχώς η ανεργία έχει κολλήσει στο κόκκινο, και το πρόβλημα της φτώχειας δεν φαίνεται να έχει θεραπεία, αλλά μάλλον επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα ο απλός πολίτης να είναι πολύ ανήσυχος.
Παρακολουθούμε πολλούς συνανθρώπους μας να δυσπραγούν και να μην έχουν προς το ζειν ένεκα της ανεργίας και της μη εξεύρεσης άλλων πόρων, αφού οι τράπεζες δίνουν μόνον σε όσους έχουν λαβείν, και το κράτος αδυνατεί να στηρίξει πλήρως τις ευάλωτες ομάδες καθώς ο κορβανάς της δημόσιας υπηρεσίας απορροφά όλα τα έσοδα.
Το βιοτικό επίπεδο όσων δεν είχαν την τύχη να είναι δημόσιοι υπάλληλοι έχει πέσει τόσο χαμηλά καθώς η οικονομική κρίση οδήγησε στη βίαιη πτώχευση τους, κυρίως όσων αυτοεργοδοτούμενων και ιδιωτικών υπαλλήλων, μισθοσυντήρητων και μεροκαματιάρηδων, και γενικά των μεσαίων και χαμηλοτέρων στρωμάτων.
Ίσως τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα μερικώς να έχουν βρει το ρυθμό τους και να έχουμε εξέρθει του μνημονίου, όμως για να βρει η πραγματική οικονομία τον ίδιο ρυθμό και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους χιλιάδες άνεργους, χρειάζεται καιρός.
Γι αυτό το τι δέον γενέσθαι ότι αφορά το κοινωνικό σημερινό γίγνεσθαι της απόλυτης φτώχειας σε μερίδα του πληθυσμού, θα πρέπει να απασχολήσει επειγόντως ως μέγιστη προτεραιότητα τόσο το κράτος όσο και τις τοπικές κοινωνίες, διότι τα πράγματα για αρκετούς συμπολίτες μας είναι δραματικά. Μπορεί η έκταση του προβλήματος να μην φαίνεται στην πραγματική του διάσταση καθώς ο λαός είναι υπερήφανος και δεν ζητιανεύει ούτε εκλιπαρεί, αλλά είναι ένα δραματικό γεγονός που αν αφεθεί να εξελίσσεται, σε κάποια στιγμή θα φανεί το τεράστιο μέγεθος του, ίσως με απρόβλεπτες συνέπειες.
Σήμερα στον τόπο έχουν δυστυχώς δημιουργηθεί δυο τάξεις ανθρώπων, των ευημερούντων και των δισπραγούντων. Των φτωχών και των πλουσίων. Των δημοσίων υπαλλήλων με τους σίγουρους μισθούς, και των ανέργων ή των ιδιωτικών υπαλλήλων με την αβέβαιη εργασία και τους πολύ χαμηλούς μισθούς.
Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθεσία για τις πολλαπλές συντάξεις, αλλά και να θέσει πλαφόν στον ανώτατο μισθό των υψηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και στην σπατάλη μεγάλων ποσών για τη φύλαξη πολιτικών, ειδικά όταν εξ αυτών, ευθύνονται για τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα.
Με όλα αυτά να συμβαίνουν σε συγκερασμό με την ατιμωρησία των ενόχων που οδήγησαν τον τόπο στη χρεοκοπία, σταδιακά η κατάσταση γίνεται εκρηχτική και ο λαός έχει αρχίσει να αναζητά άλλες διεξόδους. Εάν οι απλοί πολίτες θεωρήσουν ότι οι αρμόδιοι αδυνατούν να εξεύρουν λύσεις, τότε ενδέχεται να διεκδικήσουν δυναμικά οι ίδιοι όσα θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν με τρόπο που να επιφέρει κοινωνική σύγκρουση και αναταραχή. Ειδικά τώρα, που οι τράπεζες δειλά και αργά έχουν αρχίσει τις εκποιήσεις, ίσως πολλοί δανειολήπτες αναζητήσουν βίαιες διεξόδους.
Προσοχή, λοιπόν.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

18 Ιουνίου 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΤΣΙΗΝΟΓΡΗΣ"

Με στόχο ένα μεγάλο μήνυμα προς όλους τους πολίτες πως η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, η εφημερίδα της Χλώρακας καλεί το Κοινοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσει μια εκστρατεία καθαριότητας, καθώς από πολλούς κατοίκους λαμβάνουμε παράπονα για πολλά μπάζα και σκουπίδια που είναι πεταγμένα σε διάφορους χώρους από κάποιους ασυνείδητους.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτελέσουν το καθήκον τους, και θα δείξουν στους φορολογούμενους πως το πολυάριθμο προσωπικό και οι μεγάλες δαπάνες για μηχανήματα που έχουν διατεθεί, δεν είναι για το θεαθήναι, αλλά για να επιτελούν Κοινοτικό έργο.
Ταυτόχρονα θα εμπεδώσουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης που πρέπει όλους να διακατέχει, και τοιουτοτρόπως θα προστατεύσει και θα αφήσει ευχαριστημένους τους κατοίκους,  ιδιαίτερα όσους κατοικούν δίπλα σε χώρους μπαζωμένους από άχρηστα υλικά και ακαθαρσίες. Τώρα το καλοκαίρι, χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα, ώστε στα Κοινοτικά πάρκα πρασίνου και στα άδεια οικόπεδα, να μην φωλιάζουν φίδια επικίνδυνα και άλλα τρωκτικά.
Σαν εφημερίδα της Χλώρακας οφείλουμε να καλέσουμε τις αρχές να μεριμνήσουν επί του ζητήματος και να μην αδρανήσουν, και να μην εκλάβουν τη σιωπή των πολιτών ως δικαιολογία για τη μή παραγωγή έργου εκ μέρους τους.
Από κοντά θα παρακολουθούμε και θα συγχαίρουμε το καλό έργο τους, αλλά και θα κατακρίνουμε την αδράνεια τους.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

14 Ιουνίου 2016

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (άρθρο παντός καιρού)

Τα τελευταία χρόνια, μια πρωτοφανής κρίση πνευματικών και ηθικών αξιών επικράτησε στην εν γένη συμπεριφορά των ανθρώπων, και οι ειδικοί αναλυτές εξήγησαν ότι αυτό προήρθε από τη μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας που επέφερε την ευμάρεια και τον άκρατο υλισμό στη ζωή των φτωχών μέχρι πρότινος ανθρώπων. 
Αυτή η πνευματική κυρίως κρίση όμως, σήμερα που η οικονομική εξαθλίωση μπήκε από τις πόρτες των σπιτιών των περισσότερων οικογενειών, έχει φτάσει στο απόγειό της με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην οικονομική εξαθλίωση και στην καταρράκωση της αξιοπρέπειάς τους καθώς και στην απόγνωση.
Είναι πλέον έκδηλα φαινόμενα το ψέμα, το έγκλημα, η σχεδόν ελεύθερη διακίνηση και εξάπλωση των ναρκωτικών, καθώς και όλα τα παρεμφερή αποτελέσματα της κακής συμπεριφοράς πλείστων ανθρώπων. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη έχουν λιγοστέψει, αλλά το χειρότερο που παρατηρείται και άρχισε να συμβαίνει, είναι η ολιγόστευση και η υποβάθμιση της συνοχής της Κυπριακής οικογένειας που από καταβολής Ελληνισμού, ήταν αυτή που κράτησε ζωντανό το Ελληνικό πνεύμα στην Κύπρο.
Είναι ένα κακό αποτέλεσμα που συνεχίζεται και μεγαλώνει, σημάδι ότι οι αιτίες που το προκάλεσαν δεν είναι μόνο η κοινωνική ευμάρεια ή η οικονομική κατάπτωση, αλλά κατά τη γνώμη μου, μια άλλη κύρια αιτία είναι η υποβάθμιση της Κοινωνικής κουλτούρας ένεκα ίσως της κατάπτωσης των πνευματικών ιδανικών και θεσμών, αξίες που προέρχονται από την αγωγή, την ηθική καλλιέργεια και την πνευματικότητα των ανθρώπων, αποτέλεσμα της παιδείας και τηςδιαπαιδαγώγησης.
Προκειμένου να εξευρεθεί η λύση του προβλήματος, θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το πρόβλημα και στην συνέχεια να αναζητηθούν τρόποι διόρθωσης του. Να αναγνωριστεί ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μονό οικονομική, αλλά κυρίως είναι κρίση αρχών και αξιών.
Ως κοινωνία, δεν πρεπει να αποδεχόμαστε αλλαγές που φθίνουν  την πνευματικότητα, αλλά να βρούμε τρόπους που να αποσκοπούν στην ανύψωση της και στην εμπέδωση της.
Σε μία οργανωμένη λοιπόν κοινωνία, και ειδικά τη δική μας που  οι θεσμοί θεσπίστηκαν με Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη,  οφείλουν οι αρχές και τα οργανωμένα σύνολα να προστατεύουν αυτές τις αρχές και τις αξίες.
Οι άνθρωποι βλέποντας  τη διαφθορά, τα σκάνδαλα και την ατιμωρησία, αγαναχτούν και νιώθοντας την αδικία, για αυτοπροστασία, συνήθως πράττουν τοιουτοτρόπως με τρόπο που το ένα φέρνει το άλλο, ώσπου στο τέλος επέρχεται πλήρης η κατάπτωση θεσμών και αξιών. Γίνονται άρπαγες κενοί και ανελεύθεροι που θυσιάζουν την ελευθερία τους γιατί φοβούνται, χάνουν το σεβασμό και την τιμή για τον πλησίον τους και μετατρέπονται σε θηρία που λεηλατούν τις ψυχές των άλλων ανθρώπων.
Ακόμα χειρότερα, άνθρωποι υποτίθεται πνευματικοί και διανοούμενοι, εξέχοντες πολιτικοί και θρησκευτικοί ιεράρχες, τυφλωμένοι και χωρίς ηθικές πλέον αξίες, γίνονται κακά πρότυπα που τους μιμούνται οι άλλοι.
Και ερωτώ, πού πηγαίνει αλήθεια, στα τυφλά αυτός ο κόσμος, χωρίς πρότυπα και αληθινή πίστη και χωρίς φως; Πως μπορεί να ανακοπεί αυτή η πορεία; Που μπορούμε να βρούμε κατάλληλους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν;
Και απαντώ, πρεπει να τους ψάξουμε στα πλήθη, και ίσως μέσα στους πολλούς βρούμε έστω λίγους, που να είναι άνθρωποι σοφοί και πνευματικοί, ηγέτες ηθικοί με όραμα, να είναι ακόμα μορφωμένοι και προοδευτικοί για να μπορέσουν να μας διδάξουν και να μας οδηγήσουν στους δρόμους της ανύψωσης του πνεύματος, προϋπόθεση που αποτελεί την μόνη αλήθεια για τη σωστή συμπεριφορά των ανθρώπων.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

13 Ιουνίου 2016

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ

Αγαπητέ κ. Ταπακούδη,
Σε συνέχεια αλληλογραφίας που ανταλλάξετε με τον κ. Θεοπέμπτου αναφορικά με το πρόβλημα προσβασιμότητας στις παραλίες της Χλώρακας, σας επισυνάπτω σχετική ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα.  
Μόλις έχουμε την απάντηση του Υπουργού θα σας ενημερώσουμε. Θα επικοινωνήσω μαζί σας σε μεταγενέστερο στάδιο για να κανονίσουμε συνάντηση στην Πάφο. 
Φιλικά, 
Χρυσάνθη Λοΐζου
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα

Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΡΑΤΙΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

13 Ιουνίου 2016 
Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους της κοινότητας Χλώρακας της επαρχίας Πάφου αναφορικά με αποκλεισμό των προσβάσεων προς τη θάλασσα από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου μεγάλοι ιδιοκτήτες γης της περιοχής έχουν προχωρήσει με περίφραξη των εκτάσεων τους με αποτέλεσμα το κλείσιμο των προσβάσεων προς τη θάλασσα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν είναι ενήμερος για το πιο πάνω πρόβλημα και εάν προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση λήψη μέτρων ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση στις παραλίες της περιοχής Χλώρακας.
Φιλικά, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

10 Ιουνίου 2016

Ο ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΑΤ ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ


Ο Ορφέας μετά από μια μεγάλη περιπλάνιση, κατέληξε στην μπουάτ ΟΡΦΕΑΣ στη Χλώρακα, και εδώ και πολλά χρόνια παραμένει εντος του χώρου, τραγουδώντας για όλους εμάς και εσάς τραγούδια θλιμμένα μα και μελωδικά ωραία.

 Η τωρινή Ελληνική μουσική σε μεγάλο βαθμό, σχετίζεται με παλιότερες μορφές, σε μια συνεχή εξέλιξη από την αρχαιοελληνική μουσική έως και το δημοτικό τραγούδι, και η οποία μαρτυρείται από τη γλώσσα, το ρυθμό, τη δομή και τη μελωδία της.
Δεν έχουν διασωθεί τραγούδια από την αρχαία Ελλάδα, ωστόσο γνωρίζουμε ότι γίνονταν μελοποιημένες απαγγελίες από αοιδούς και ποιητάρηδες όπως ο Όμηρος, συνήθως με τη συνοδεία άρπας.
Τη μεγάλη σημασία που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στη μουσική φανερώνουν πλήθος ποιητικές αναφορές και μύθοι. Έτσι όπως και άλλοι με διάφορους τρόπους, ο Ορφέας με την λύρα του γοήτευε ανθρώπους και άγρια θηρία, ακόμα γήτευσε τον Θεό του Αδη που τον έπεισε να αφήσει την Ευρυδίκη να επιστρέψει στον πάνω κόσμο.
Πρόκειται για τον γνωστό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης που σύμφωνα με αυτόν, ήταν βασιλιάς των Κικόνων κατά τον 6ο  αιώνα π.Χ, και που παράλληλα θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς ποιητές και μουσικούς της αρχαιότητας. Με τη δύναμη της μουσικής και των τραγουδιών του μπορούσε να γοητεύσει τα άγρια ζώα, να διεγείρει τα δένδρα και τους βράχους σε χορό, ακόμα και να σταματάει τη ροή των ποταμών.
Μία εκ των νυμφών η Ευρυδίκη, ήταν σύζυγος του Ορφέα. Σύμφωνα με τον μύθο, δαγκώθηκε από ένα φίδι και πέθανε. Απελπισμένος από την πολλή του αγάπη, ο Ορφέας έπαιξε λυπητερά τραγούδια τόσο ωραία, ώστε όλοι οι θεοί και οι νύμφες δάκρυσαν και τον συμβούλευσαν τι να κάμει.
Ο Ορφέας ακούγοντας τη συμβουλή τους, κατέβηκε στον Κάτω Κόσμο και με τη μουσική του απάλυνε την καρδιά του Αδη και της Περσεφόνης, οι οποίοι συμφώνησαν να επιτρέψουν στην Ευρυδίκη να επιστρέψει μαζί του στη γη, όμως με ένα όρο, πως έπρεπε αυτός να περπατά μπροστά από αυτή και να μην κοιτάξει πίσω μέχρι να φτάσει στον πάνω κόσμο.
Μέσα στην αγωνία του αθέτησε την υπόσχεση του, και η Ευρυδίκη επέστρεψε πάλι στα τάρταρα του Αδη.

Αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Πλάτωνας, ο Αισχύλος, ο Οβίδιος και ο Βιργίλιος, ασχολήθηκαν με την επίσκεψη του Ορφέα στον Κάτω Κόσμο δίνοντας διάφορες εκδοχές, που καμιά όμως δεν είναι σίγουρη, οπότε η παραμένει μόνο σίγουρη, η σημερινή εκδοχή, ότι δηλαδή μετά την μεγάλη του λύπη για τον παντοτινό χαμό της αγαπημένης του, ο Ορφέας τριγυρνούσε όλη την πλάση τραγουδώντας θρηνητικά και λυπητερά τραγούδια εκφράζοντας τοιουτοτρόπως τον πόνο του, ώσπου τελικά κατέληξε στην μπουάτ ΟΡΦΕΑΣ στη Χλώρακα, και εδώ και πολλά χρόνια, παραμένει εντος του χώρου τραγουδώντας για όλους εμάς και εσάς τραγούδια θλιμμένα μα και μελωδικά ωραία.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

5 Ιουνίου 2016

Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟ

Τελέστηκαν σήμερα στο ελληνικό νησί της Σαλαμίνας, στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά, τα αποκαλυπτήρια προτομής του Σαλαμίνιου καπετάνιου των πλοιαρίων «ΣΕΙΡΗΝ» και «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Ευάγγελου Λουκά Κουταλιανού. Η απόφαση να τιμηθεί ο καπετάνιος των ιστορικών πλοιαρίων του Κυπριακού Αγώνα, λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας επι Δημαρχείας Γιάννη Τσαβαρή το 2014 και υλοποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της νυν Δημάρχου, Ισιδώρας Νάννου-Παπαθανασίου. Η προτομή κατασκευάσθηκε στην Αθήνα και η σχετική δαπάνη καλύφθηκε από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, την Μητρόπολη Πάφου και άλλους κύπριους ιδιώτες και επιχειρηματίες.
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής τέλεσαν από κοινού ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστόφορος Φωκαϊδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος Δημήτρης Βίτσας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, αγωνιστές και άλλοι εκπρόσωποι φορέων της Πάφου.
Την κοινότητα Χλώρακας που έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Σαλαμίνας το 2015 εκπροσώπησε ο Κοινοτάρχης Κλεόβουλος Παπακώστας.


Γράφει: Ντόρα Χριστοδούλου - www.philenews.com

4 Ιουνίου 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 4000 ΗΜΕΡΙΣΙΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Εκδότης, συγγραφέας, συντάκτης και τύποις περι τα γεγονότα και ζητήματα, ο Κυριάκος Ταπακούδης

Με χαρά μας διαπιστώνουμε πως η ηλεκτρονική εφημερίδα της Χλώρακας με τον καιρό εμπεδώνεται στο αναγνωστικό κοινό όλο και περισσότερο, γι’ αυτό τούτη τη χαρά μας θα θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας.
Την εφημερίδα της Χλώρακας εχτές 3/6/’16 όλη μέρα, διάβασαν 4734 αναγνώστες από τις εξής χώρες:

Κύπρος 4135, Ελλάδα 392, Ηνωμένο Βασίλειο 86, Ιρλανδία 36, Ηνωμένες Πολιτείες 26, Γερμανία 23, Αυστραλία 21, Ουκρανία 20, Βουλγαρία 9, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 6 (οι αριθμοί είναι επίσημα στοιχεία του ιστολογίου στο οποίον δημοσιεύεται η εφημερίδα της Χλώρακας)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

3 Ιουνίου 2016

ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ


Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 στις 20:30 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, με τις καλύτερες στιγμές της δισκογραφίας του αλλά και καινούρια τραγούδια σε πρώτη παρουσίαση.

Τραγουδοποιός σπάνιας ευαισθησίας και ερμηνευτής υψηλών επιδόσεων ο Χρήστος Θηβαίος διαλέγει τα αγαπημένα του τραγούδια από την 20χρονη πορεία του στη μουσική αλλά και άλλα που έχει αγαπήσει, από εκλεκτούς συναδέλφους του.
Ταυτόχρονα παρουσιάζει και νέα τραγούδια από τον δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει αυτό τον καιρό, με τίτλο «Σιδερένιο Νησί».
Ο Χρήστος Θηβαίος με την μπάντα των «Πέτρινων Κήπων» επισκέπτεται τη δευτερη πατρίδα του, την Κύπρο, για τέσσερις συναυλίες σε Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία.
Μαζί του οι Μάξιμος Δράκος (πιάνο), ο Γιάννης Αγγελόπουλος (τύμπανα) και Πέτρος Βαρθακούρης. Ηχοληψία Νίκος Λάγος.

Eισιτήρια προπωλούνται στην τιμή των 12 ευρώ. Για πληροφορίες και εισιτήρια: 99 90 25 99 .

Διοργανωτής : ΕΔΟΝ Πάφου

1 Ιουνίου 2016

BARACAS CAFE-RESTAURANT, ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ

Στη Χλώρακα, στο πάρκο του Πάρακα λειτούργησε τον τελευταίο καιρό το Baracas café-restaurant, ένα κέντρο αναψυχής υψηλών προδιαγραφών, που είναι κτισμένο στην άκρη της θάλασσας πάνω σε ένα γκρεμμό και έχοντας άπλετο ένα θαυμαστό θέαμα, το ηλιοβασίλεμα την ώρα που η νύχτα σμίγει με την ημέρα, ένα υπέρλαμπρο πανόραμα που ευφραίνει τις αισθήσεις και γλυκαίνει τις καρδιές. Ένα μέρος όπου ο επισκέπτης μπορεί να ρεμβάσει σε μια απόλυτη ησυχία με μόνο θόρυβο τον ήχο των κυμάτων που σκάνε στις ακτές ήρεμα ή θυμωμένα, κάθε που ημερεύει ή και αγριεύει η θάλασσα.
Με λογικές τιμές και άρτια εξυπηρέτηση, οι ιδιοκτήτες Βίκτωρας Βασιλείου και η Αγγελική Ταπακούδη, και αυτοί όπως στο παραμύθι ένα αγαπημένο αντρόγυνο, υπόσχονται να προσφέρουν το άπαν των δυνάμεων τους, και μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα να ευχαριστήσουν τους όσους απαιτητικούς πελάτες.
Ήδη στις λίγες πρώτες μέρες λειτουργίας της επιχείρησης, ο κόσμος σύσσωμα υποστήριξε την προσπάθεια αυτή, και σε πλήθη κατακλύζουν τον χώρο ολημερίς και ολονυχτίς.
Η ονομασία του κέντρου προήρθε από μια πραγματική ιστορία της παράδοσης, η οποία σαν παραμύθι, πραγματικά έχει συμβεί τα παλιά χρόνια, και ως εξ αυτής, τον γκρεμμό του Πάρακα, πολλοί νέοι επισκέπτονται για να ρίξουν ένα λουλούδι στη θάλασσα της Χλώρακας και να κάμουν μια ευχή αγάπης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BARACAS (ΠΑΡΑΚΑΣ)
Μια φορά έναν καιρό στα μέρη της Χλώρακας κοντά στη θάλασσα δίπλα από ένα ψηλό γκρεμμό, ζούσε μια βοσκοπούλα πολύ έμμορφη, που ρηγόπουλα και αρχοντόπουλα ζητούσαν να την παντρευτούν. Μα αυτή μοναχοκόρη και πλουσιοκόρη,δεν ήθελε κανέναν, παρά μόνο παρακαλούσε τη θάλασσα της Χλώρακας να της φέρει έναν ιππότη καθώς από μικρή αυτό είχε για όνειρο.
Στεκόταν στον ψηλό γκρεμμο, και με τα ξέπλεκα μαλλιά της να ανεμίζουν και να αγγίζουν
 έως τη γης, κάθε δείλη αγνάντευε το όμορφο ηλιοβασίλεμα με μια ελπίδα πάντα στην καρδιά, να ανεφάνει το πλοίο που από τα βάθη των οριζόντων θα έφερνε τον καλό της.
Ένα καλό απόγευμα, όταν ο ήλιος έγερνε μέσα στα γαλανά νερά και όμορφα τα χρύσιζε, μέσα από το θαυμαστό θέαμα του ηλιοβασιλέματος, φάνηκε ένα καράβι να αρμενίζει που στην πλώρη του έστεκε ένας όμορφος νέος ντυμένος με την σιδερένια του πανοπλία. Ήταν ο Πάρακας, ένα πριγγιπόπολυλο από τη μακρινή Βενετία που αρμάτωσε το πλοίο του και πήγαινε στους Αγίους τόπους να πολεμήσει, αλλά καθώς είχε ακούσει για την όμορφη χωριατοπούλα, περ5ασε από τα μέρη της Χλώρακας για να την εγνωρίσει.
Από μακριά μόλις αντικρουστήκαν αγαπήθηκαν παράφορα και από κοντά μόλις ανταμωθήκαν, αρραβωνιαστήκαν. Όμως το βασιλόπουλο έπρεπε να φύγει να πολεμήσει, αλλά της έταξε στο χρόνο να γυρίσει και να την κάμει βασίλισσα του.
Σαν όμως πέρασε λίγος καιρός, ώ τι κακό, ένα δηλητηριώδες φίδι δάγκωσε και φαρμάκωσε την όμορφη κόρη. Σκλήρυνε και κιτρίνισε το δέρμα της, και η ομορφιά της χάθηκε. Αλλά επειδή αγαπούσε πολύ το βασιλόπουλο της, τον αποδέσμευσε από τον όρκο που της είχε δώσει.
Το βασιλόπουλο όμως που την αγαπούσε πολύ, γύρισε κοντά της και με αγάπη της είπε πως ακόμα θέλει να την παντρευτεί.
 
Και ώ, τι θαύμα. Μονομιάς η δύναμη της αγάπης κυριάρχησε και κατέκλυσε το είναι της μικρής κοπέλας. Ένιωσε το δηλητήριο στο σώμα της να κυλά και να φεύγει. Αισθάνθηκε καλύτερα, και κατάλαβε πως με την τόση αγάπη τους θα έβρισκε τη δύναμη να γιατρευτεί.
Πραγματικά με τον καιρό η κοπελίτσα γιατρεύτηκε και έγινε σαν πρώτα. Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα της, και κάθε που έγερνε το δείλη, πήγαιναν στον μεγάλο βράχο, και αγκαλιασμένοι και παντοτινά αγαπημένοι, παρακολουθούσαν τον ήλιο που έγερνε να δύσει, και τον ευχαριστούσαν που τους έφερε και μαζί τους έσμιξε.
Όταν τα χρόνια πέρασαν, η ιστορία έμεινε σαν παραμύθι για τα μικρά παιδιά. Και όταν τα παιδιά μεγάλωναν και ερωτεύονταν, πήγαιναν στον ψηλό γκρεμό του Πάρακα, έτσι ονόμασαν τον ψηλό γκρεμμό, και αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα, έκαναν μια ευχή αγάπης.
Και όσοι νιοί από τον βράχο του Πάρακα έκαναν μια ευχή αγάπης, η αγάπη αυτή διαρκούσε για πάντα.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ