6 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΛΕΜΠΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11-8220 ΧΛΩΡΑΚΑ
ΤΗΛ.26273721 ΦΑΞ:26271535


ΠΡOΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ   ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Η Σχολική Εφορεία Χλώρακας – Λέμπας  σας προσκαλεί στο πλειοδοτικό  διαγωνισμό για την διαχείριση και εκμετάλλευση των πιο κάτω σχολικών κυλικείων  :

  • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Χλώρακας με προβλεπόμενο αριθμό μαθητών 225 ,αριθμός προσφοράς ΣΕΧ1/2018-19 και

  • Δημοτικό Σχολειό Αγ.Στεφάνου Χλώρακας-Λέμπας με προβλεπόμενο αριθμό μαθητών 265, αριθμός προσφοράς ΣΕΧ2/2018-19.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο www.eprocurement.gov.cy

Η Διαρκείας εκτέλεσης της σύμβασης είναι ένα σχολικό έτος με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης 15 Ιουλίου 2019, με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να ανανεώσει τη σύμβαση για ακόμα δύο (2) έτη συν (2) έτη.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο  για κάθε προσφορά ξεχωριστά και να αναγράφεται ‘’Αριθμός Προσφοράς’’,‘’ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ….’’, ‘’Ημερομηνία Λήξης Προσφοράς‘’, Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής, Στοιχεία Αποστολέα ‘’.

Οι Προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Πρόεδρο τις Σχολικής Εφορείας Χλώρακας –Λέμπας και να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών  Κοινοτικού Συμβούλιου Χλώρακας μέχρι την Δεύτερα 23/07/2018 και ώρα 12:00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Σχολική Εφορεία Χλώρακας-Λέμπας.

06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018                               Από Σχολική Εφορεία Χλώρακας-Λέμπας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ:

Έκθεση Παλαιάς Φωτογραφίας Χλώρακας 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας θα πραγματοποίησει έκθεση παλαιάς φωτογραφίας από τις 6 εώς τις 8 Σεπτέμβριου 2018, στα πλαίσια του τριήμερου πανηγυριού της Παναγίας. Παρακαλούνται όσοι έχουν στην κατοχή τους παλαιές φωτογραφίες από την κοινότητα και τους κατοίκους, να μας τις προμηθεύσουν με τους εξής τρόπους. 1)Αποστολή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση oldphotos@chloraka.org.cy 2)Να τις προσκομίσουν με cd ή usb στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλωρακας κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες. 3)Σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλωρακας κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες. Τελευταία ημέρα παραλαβής παλαιών φωτογραφιών Παρασκευή 3 Αυγούστου. Κ.Σ.ΧΛΩΡΑΚΑΣ