13 Ιουνίου 2014

Mεταλλαγμένα: Δικαίωμα των κρατών-μελών η καλλιέργεια τους

Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ κατέληξε σήμερα στο Λουξεμβούργο σε συμφωνία για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), η οποία δίνει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αποφασίζουν για το κατά πόσο θα επιτρέπουν την καλλιέργεια ΓΤΟ σε εθνικό έδαφος.
Στη συνεδρίαση την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίησή για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο ζήτημα του περιορισμού και της απαγόρευσης καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
«Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο ζήτημα του περιορισμού και της απαγόρευσης καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Μετά από έντονες και πολυετείς διαπραγματεύσεις καταλήξαμε στο σημερινό κείμενο της τροποποιητικής Οδηγίας, γιατί επιθυμούμε η Κύπρος να είναι απαλλαγμένη από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, κάτι που αποτελεί πάγια θέση της Κυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Γεωργίας.
Πρόσθεσε ότι η σημερινή συμφωνία παρέχει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να αποφασίζουν τα ίδια για την εδαφική τους διαχείριση όσον αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού και νομικά ασφαλούς εργαλείου απαγόρευσης.

Το κείμενο της τροποποιητικής Οδηγίας υποστήριξαν όλα τα κράτη μέλη, πλην δύο κρατών μελών που τήρησαν αποχή.