23 Φεβρουαρίου 2017

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε σχέση με την αναθεώρηση πολιτικής για περιοχές της υπαίθρου, όσοι επιθυμούν να κάνουν ένσταση προς το υπουργείο εσσωτερικων για τη "Δήλωση Πολιτικής" για την μεμονωμένη κατοικία σε αγροτεμάχια, μπορούν να πάρουν έντυπο ενστάσεων από το Κοινοτικο Συμβουλίο ή από την πολεοδομία.

Οι ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 4 Μαρτιου