30 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ:

Το πρώτο έντυπο της "εφημερίδας της Χλώρακας" του μηνός Νοεμβρίου το οποίον εκυκλοφόρηε την 1ην Δεκεμβρίου 2008 σε 300 αντίτυπα, παραθέτουμε σε μορφή JPEG.