30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ


          Από το Κοινοτικό Συμβούλιο  Χλώρακας ζητούνται προσφορές  για  την  εκτέλεση εργασίας απομάκρυνσης πρόσμικτων αχρήστων υλικών από την περιοχή Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας σε εγκεκριμένο χώρο απόρριψης.

2.      Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να υποβληθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας και να φθάσουν μέχρι τις 1.00 το μεσημέρι της Παρασκευής  07 Οκτωβρίου 2016 .

3.       Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τεχνικό Τμήμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας , σε ώρες γραφείου . 

4.Το Κ.Σ.  Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά .


Χλώρακα , 29/09/2016
Κ.Σ. Χλώρακας