5 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΘΝΟΣ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Άρθρο
Έθνος ονομάζεται το σύνολο των  ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα όπως φυλή, γλώσσα, θρήσκευμα, έχουν κοινή ιστορία και πολιτισμό, και ίδια γεωγραφική καταγωγή. Κυριότερα όμως, είναι το σύνολο όσων εξ αυτών έχουν εθνική συνείδηση, δηλαδή αγαπούν τη χώρα τους.
Η λέξη Εθνικισμός λοιπόν, είναι μια απλή ευκολονόητη λέξη για οποιονδήποτε γνωρίζει ελάχιστα γράμματα. Σημαίνει μία ροπή αγάπης υπέρ του Έθνους.
Όλα ξεκινούν από τα βασικά ένστικτα του ανθρώπινου είδους, με τα οποία γεννιόμαστε όλοι. Ο κάθε άνθρωπος είναι φυσικό πρώτα να αγαπά τον εαυτό του, ύστερα τους οικείους του, τους φίλους του, τους γείτονες, τους χωριανούς, συγχωριανούς, συμπολίτες, συνεπαρχιωτες, και συμπατριώτες.
Η λέξη Εθνικισμός υποδηλώνει την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Διότι είναι φυσικό πρώτα να αγαπάμε τους δικούς μας, τους γνωστούς μας, τους συνεργάτες μας, κλπ. Ύστερα ακολουθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι από άλλες χώρες, αλλά και αυτοί με κάποια σειρά. Είναι φυσικό πρώτα να αγαπάμε τους ομόθρησκους μας, ύστερα τους πλησιέστερους με παρόμοια θρησκεία, με ίδιο χρώμα δέρματος, και ακολουθούν οι άλλοι με διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρώματα. Αν μεταξύ αυτών έχουμε να επιλέξουμε, είναι πολύ λογικό να επιλέξουμε κατά σειρά προτεραιότητας. Αν κάποιος ισχυριστεί το αντίθετο, σημαίνει ότι λέει ψέματα, ή ότι δεν έχει σώας τας φρένας του.
Είναι ο εθνικισμός εν ολίγοις, η αγάπη που πηγάζει από το βασικό ένστικτο του ανθρώπου πρώτα να αγαπά τον εαυτό του και ότι δικό του, και ακολούθως ότι πλησιέστερο του.
Είναι δηλαδή ο Εθνικισμός κάτι το φυσικό με τελικό συμπέρασμα, ότι φυσικό, και καλό.
Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι κυρίως πολιτικοί για αλλότριους σκοπούς εξηγούν διαφορετικά την έννοια του Εθνικισμού, και με συνεχή βομβαρδισμό  μέσω των ΜΜΕ κάνουν πλύση εγκεφάλου των απλών ανθρώπων και τους πείθουν, σίγουρα γνωρίζουν ότι έχουν λάθος, αλλά παρ όλα αυτά συνεχίζουν το διαστρεβλωτικό τους έργο, αφού καλά ξέρουν ότι με την συνεχή μαύρη προπαγάνδα τους, πείθουν πολλούς απλοϊκούς ανθρώπους που έχουν ροπή να πείθονται με τα ψεύτικα και μεγάλα λόγια.
Είναι λοιπόν ο Εθνικισμός μια λέξη που θα έπρεπε να περιποιεί τιμή σε όποιον την ευαγγελίζεται, και όχι ντροπή όπως κάποια αριστερά αλλά τελευταίως και δεξιά κόμματα, ισχυρίζονται το αντίθετο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ