26 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΕΛ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΕΛ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Το ΑΚΕΛ Χλώρακας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, γιατί το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας με την ενέργεια του να καλέσει στον ετήσιο του χορό ως επίσημο προσκεκλημένο τον Νίκο Αναστασιάδη προχωρά στην διάσπαση του σωματείου και της κοινότητας.
Έχουμε διαπιστώσει, όπως και όλη η κοινότητα, ότι ο χορός του σωματείου μας παρουσιάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ως μια προεκλογική συγκέντρωση του Νίκου Αναστασιάδη κάτι που εύλογα μας δημιουργεί προβληματισμό και απογοήτευση.
Ο ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας ιδρύθηκε το 1971 μετά τη συγχώνευση δύο σωματείων ένα της Αριστεράς και ένα της Δεξιάς με στόχο να τερματιστεί η διάσπαση που υπήρχε την εποχή εκείνη μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας. Όλα αυτά τα χρόνια ο ΑΚΡΙΤΑΣ λειτούργησε συναινετικά, υπερκομματικά και ήταν το σωματείο ολόκληρης της κοινότητας Χλώρακας.
Με την πιο πάνω απόφαση του το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΡΙΤΑ προχωρεί σε διάσπαση της κοινότητας γιατί μέσα από το χορό του οργανώνει προεκλογική συγκέντρωση του συγκεκριμένου υποψηφίου.
Ως ΑΚΕΛ Χλώρακας καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να κάνει δεύτερες σκέψεις γιατί ο ΑΚΡΙΤΑΣ ιδρύθηκε για να φέρει την ενότητα στην κοινότητα, στο χώρο του αθλητισμού και όχι τη διάσπαση. Η κομματικοποίηση σωματείων αλλά και γενικότερα του αθλητισμού εκτιμούμαι ότι δημιουργεί συνθήκες διάσπασης και διχασμού και όχι αυτό που θα έπρεπε ο αθλητισμός να πρεσβεύει.
Το Σωματείο δεν είναι σωστό από την στιγμή που είναι «κομμάτι» ολόκληρης της κοινότητας να κάνει μέσα από τις δραστηριότητες του προεκλογικές συγκεντρώσεις σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.