20 Οκτωβρίου 2017

Εκκαθάριση επίπλων και εξοπλισμού από το ξενοδοχείο LAURA BEACH

Εκκαθάριση επίπλων και εξοπλισμού από το ξενοδοχείο LAURA BEACH
Ειδικές τιμές για πακέτα δωματίων. Προκρατήσεις την Τρίτη 24/10/1017 από τις 10-17:00

Προκρατήσεις γίνονται μόνο επί τόπου. Ημέρα παραλαβής Πέμπτη 2/11/2017