1 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Παρακαλούνται όσοι έχουν τοποθετήσει παράνομα και χωρίς την λήψη οποιασδήποτε άδειας διαφημιστικές πινακίδες επί της παραλιακής Λεωφόρου Χλώρακας και σε όλο το μήκος της εντός των Διοικητικών Ορίων του Κ. Σ. Χλώρακας ή σε τεμάχιο επί της συγκεκριμένης Λεωφόρου όπως εντός εφτά ημερών απομακρύνουν τις πινακίδες τους.

Παρακαλούνται επίσης οι ιδιοκτήτες τεμαχίων γης επί της Λεωφ. Χλώρακας στο μήκος των Διοικητικών Ορίων του Κ. Σ. Χλώρακας όπως μεριμνήσουν για την απομάκρυνση διαφημιστικών Πινακίδων από τα τεμάχια τους εντός δέκα ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση το Κ. Σ. Χλώρακας θα απομακρύνει τις πινακίδες και για την επανάκτηση τους θα επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης τις πινακίδας όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξης.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ