19 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΕ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

Μετά τις συστάσεις της Τρόικα για συγχώνευση των Συνεργατικών ταμιευτηρίων ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά και με χαμηλότερο το κόστος λειτουργίας τους, οι επιτροπείες των εταιρειών ΣΠΕ Χλώρακας και Κισσόνεργας συμφώνησαν μετά από μακρές διαβουλεύσεις και συζητήσεις υπό την αιγίδα ασφαλώς της ανώτατης ηγεσίας του Συνεργατισμού Κύπρου, να προχωρήσουν στη μεγάλη συγχώνευση με τη δημιουργία μεγάλου και αδιαίρετου οργανισμού που θα έχει να διαχειριστεί κεφάλαια 110 εκατομμυρίων ευρώ καθιστώντας τον έτσι ένα από τους μεγαλύτερους της επαρχίας με προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης.
Η νέα επιτροπή θα αποτελείται από πέντε αιρετά τρία μέλη από τη Χλώρακα, δύο από την Κισσόνεργα, καθώς και δύο εκτελεστικά μέλη που θα είναι οι δύο νυν Γραμματείς της Σπε Χλώρακας και της ΣΠΕ Κισσόνεργας, και ένα μη εκτελεστικό μέλος που θα διορίζεται με βάσει τα προσόντα του για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην νέα επιτροπεία πέραν από την πολιτική που θα ακολουθείται.
Η ΣΠΕ Χλώρακας συμπεριφερόμενη με σοβαρότητα έναντι της σοβαρότητας του ζητήματος, αλλά και υπεύθυνα απέναντι στα μέλη της, συγκάλεσε Γενική συνέλευση στο ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος» στις 23/11 κατά την οποία θα λάβει χώραν η ετήσια Γενική συνέλευση, καθώς και ενημέρωση και ψηφοφορία  κατά πόσον τα μέλη αποδέχονται τη συγχώνευση της εταιρείας τους ως αποδεχόμενη την Πιστωτική Εταιρεία Κισσόνεργας ως μεταφέρουσα και να υπογράψουν τη σχετική έγγραφη συμφωνία των δυο μερών