20 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΧΛΩΡΑΚΑ


Το Κοινοτικό συμβούλιο της Χλώρακας, και φέτος την Καθαρή Δευτέρα, οργανώνει εκδήλωση για το κόψιμο της μούττης, στην τοποθεσία ΔΗΜΜΑ. Η περιοχή όπως όλοι γνωρίζουν, έχει αποκοπεί με τεράστιους βράχους επί της χαλίτικης και δημόσιας  παραλίας, από τους πλούσιους ιδιοκτήτες οικιών που ευρίσκονται δίπλα στην παραλία. Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει παραμερίσει μέρος των βράχων, ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων επί της παραλίας  για να γιορτάσουν την Καθαρή Δευτέρα.


Ελπίζουμε την επομένη της Δευτέρας  να μην επανατοποθετήσουν το φραγμό και να σεβαστούν το νόμο καθώς ρητά λέγει ο νόμος, πως ουδείς έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει ξένα σώματα στις παραλίες, και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται υπουργική άδεια

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Oι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για να μπορούν να αμύνονται όταν θεωρούν ότι οι διοικούντες δεν τα σέβονται, ή τα παραβιάζουν. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να υπερασπίζονται τα κεκτημένα αποτεινόμενοι στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μπορούν επίσης να αποτείνονται στον Γενικό εισαγγελέα, καθώς και στο Επίτροπο διοικήσεως ο οποίος έχει διαπιστωθεί πως ανταποκρίνεται σε όλους τους πολίτες χωρίς εξαίρεση και χωρίς ολιγωρία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά από οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη οποιασδήποτε υπηρεσίας που υπάγεται στον έλεγχο του Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την άσκηση της εκτελεστικής ή διοικητικής της λειτουργίας, έχει το δικαίωμα να προσφύγει ηλεκτρονικά, στον Επίτροπο Διοικήσεως στη διεύθυνση: www.ombudsman.gov.cy
Ο παραπονούμενος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύνδεσμος, συνδικαλιστική οργάνωση, πολιτικό κόμμα ή άλλο οργανωμένο σύνολο.
Δεν είναι απαραίτητο ο παραπονούμενος να είναι Κύπριος πολίτης. Παράπονα μπορούν να υποβάλλουν και αλλοδαποί που διαμένουν στην Κύπρο και Κύπριοι ή αλλοδαποί που διαμένουν στο εξωτερικό.
Σε κάθε περίπτωση το παράπονο πρέπει να στρέφεται εναντίον υπηρεσιών που εμπίπτουν στον έλεγχο του Επιτρόπου Διοικήσεως.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
· Δημόσια Υπηρεσία: Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες που υπάγονται σε Υπουργεία, εκτός αν πρόκειται για θέματα γενικής κυβερνητικής πολιτικής
· Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινοτικά Συμβούλια)
· Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία
· Αστυνομία
· Εθνική Φρουρά
· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ.: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου)