30 Ιουλίου 2018

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ:

Οι τοιχογραφίες που αναπαραστούν τη βάπτιση του Χριστού εντελώς γυμνού ειναι πολύ σπάνιες Είναι Ρωσσικής τεχνοτροπίας που αναπτύχθηκε και ζωγραφίστηκε στις εκκλησίες από Ρώσσους εικονογράφους, σπανίως και επί μικρού χρονκού διαστήματος, μέχρι τον 9ον αιώνα. 
Αναπαραστώντας τον Χριστό εντελώς γυμνό, ήθελαν να καταδείξουν την αγιότητα και αθωότητα των πρώτων ανθρώπων που έπλασε ο θεός, προτου υποπέσουν στο πρωπατορικό αμάρτημα
Η δημόσια Βάπτιση του Χριστού ως εναρκτήρια πράξη πριν από το δημόσιο έργο του συμβολίζει κατά πρώτον την απαλοιφή των μέχρι την ημέρα της βαπτίσεως αμαρτημάτων, και δεύτερον, την απαλλαγή από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος.
Ο Χριστός όμως ως αναμάρτητος υιός του Θεού, δεν χρειαζόταν να απαλλαγεί από αμαρτίες, οπότε η βάπτιση του έγινε ως συγκατάβαση σε όλα τα ανθρώπινα για να καταδείξει «τι πρέπει ο άνθρωπος πράττει».

Τη φωτογραφία μου έστειλε ο Πασχάλης Παπαπέτρου, παραγωγός και σκηνοθέτης του ντοκυμαντέρ που γυρίζεται αδώ και αρκετούς μήνες και αφορά τη Χλώρακα, μια παραγωγή που χρηματοδοτείται απο τον Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό όμιλο Χλώρακας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ:

Το πρώτο έντυπο της "εφημερίδας της Χλώρακας" του μηνός Νοεμβρίου το οποίον εκυκλοφόρηε την 1ην Δεκεμβρίου 2008 σε 300 αντίτυπα, παραθέτουμε σε μορφή JPEG.