4 Σεπτεμβρίου 2013

Γιατί ανάβουμε κερί και τι συμβολίζει;

Όλα τα πράγματα που βρίσκονται εντός της Εκκλησίας έχουν και το συμβολισμό τους.
Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: «Πάσα τελετή και παν επί μέρους στοιχείον αυτής, και το πλέον έτι φαινομενικώς μικρόν και ασήμαντον είναι σύμβολον και εγκρύπτει την υπέρ λόγον αλήθειαν, την οποίαν συμβολίζει, και ως εκ τούτου έχει δύναμιν και λόγους και σημασίαν».

Ένα από αυτά τα σύμβολα είναι και το κερί – λαμπάδα.

Είναι γνωστό πως οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν το κερί ως μέσο φωτισμού στις συνάξεις τους.

Όταν τον 4ο αιώνα ο Μ. Κωνσταντίνος παύει τούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, έχουμε και την ανέγερση Ναών όπου η Εκκλησία για να διασώσει ένα τμήμα από την ύπαρξή της εντάσσει στη λατρεία το
κερί στο οποίο αποδίδει τούς εξής συμβολισμούς:

1) Το προσφερόμενο κερί μας υπενθυμίζει την εσωτερική μας μεταμόρφωση την οποία πρέπει να επιδιώκουμε.
2) Το άναμμα του κεριού μας παρακινεί να ζητήσουμε από τον Θεό τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος
3) Η φλόγα του κεριού μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνομε φλογεροί ποιητές της πίστεώς μας, της αγάπης, της ειρήνης και της ανεξικακίας.

Το κερί επίσης να υπενθυμίσουμε πως το συναντάμε σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και κάθε φορά με διαφορετικό συμβολισμό.

Στην Θεία Ευχαριστία, συμβολίζει το φως του Χριστού που δια του Ευαγγελίου λάμπει στις ψυχές μας.

Στο Άγιο Βάπτισμα, έχομε την αναμμένη λαμπάδα που συμβολίζει ότι το νεοφώτιστο πρέπει να βλέπει τα καλά έργα και να δοξάζει τον Θεό. «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των άνθρώπων,
όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσουσιν τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς».

Στο Μυστήριο του Γάμου, το άναμμα των λευκών λαμπάδων συμβολίζει την αγνότητα των ψυχών των νεόνυμφων.

Επίσης το κερί το συναντάμε και στα μνημόσυνα, το οποίο συμβολίζει την παράκλησή μας υπέρ των κοιμωμένων. Να τούς αναπαύει ο Κύριος εν τόπο φωτεινό.

Απ' όλα αυτά καταλαβαίνομε ότι το άναμμα του κεριού δεν είναι απλώς μια τυπική, αλλά μια σπουδαία πράξη στην οποία πρέπει να δώσουμε το ενδιαφέρον που της αξίζει.

ΜΕ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΤΟΣ Η ΧΛΩΡΑΚΑ

Στη Χλώρακα τη φετινή χρονιά, λειτουργεί ένα νέο νηπιαγωγείο στο οποίο θα φοιτούν τα μικρά παιδιά των ιθαγενών, καθώς και των αυτοχθόνων κατοίκων της κοινότητας.
Ο κοινοτάρχης Χλώρακας Κλεόβουλος Παπακώστας σε δηλώσεις του είπε ότι η κοινότητα απέκτησε ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελούμενο από τρεις αίθουσες με προδιαγραφές που καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την περιοχή.
Πρόσθεσε πως το ήδη υφιστάμενο νηπιαγωγείο της Χλώρακας που εξυπηρετεί και την γειτονική κοινότητα της Λέμπας παρουσιάζει προβλήματα αφού με την αύξηση των μαθητών ο χώρος των παιδιών για παιχνίδι είναι πολύ περιορισμένος.
Έτσι με την ανέγερση του καινούργιου σύγχρονου κτιρίου, πολλά προβλήματα αμβλύνονται και εξυπηρετείται ολόκληρη η κοινότητα που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε πληθυσμό.

Το καινούργιο νηπιαγωγείο κτίστηκε στην περιοχή Μέλανος σε τεμάχιο έκτασης 1.100 περίπου τετραγωνικών μέτρων που γειτνιάζει με χώρο πρασίνου και που παραχώρησε για τον σκοπό αυτό το κοινοτικό συμβούλιο. Το κόστος του έργου ανήλθε περίπου στις 300 χιλιάδες ευρώ και χρηματοδοτήθηκε με κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας.