21 Μαρτίου 2015

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΡΑ

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τρεις Κύπριους ποιητές μέλη του με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Ποίησης (21ης Μαρτίου). Στην εκδήλωση, που θα γίνει την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 και ώρα7.00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών(Ιφιγένειας 27, Λευκωσία), θα τιμηθούν οι ποιητές Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Αντώνης Πιλλάς και Νίκος Πεντάρας. Για το έργο και για την προσφορά των τριών ποιητών στην κυπριακή ποιητική δημιουργία για παιδιά και νέους θα μιλήσουν οι Δώρος Θεοδούλου φιλόλογος-πρώην Πρόεδρος ΚΣΠΝΒ, ο Στέλιος Παπαντωνίου φιλόλογος, και ο Κώστας Κατσώνης φιλόλογος και Πρόεδρος του ΚΣΠΝΒ. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης αντιφώνηση των ποιητών, απαγγελίες ποιημάτων και μουσική παρέμβαση.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΜΠΑΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σχεδόν οκτώ χρόνια από την απόφαση που έλαβε το Υπουργι­κό Συμβούλιο για καθιέρωση της Λέμπας ως Πολιτιστικό Χωριό της Κύπρου οι διαδικασίες φαίνεται να προχωρούν πλέον με πιο γοργούς ρυθμούς.
Το μικρό Τουρκοκυπριακό χω­ριό που επέλεξε ο Στας Παράσχος για να δημιουργήσει τη σχολή του στην οποία φοιτούν κάθε χρόνο δε­κάδες σπουδαστές από όλο τον κό­σμο θα καταστεί πνεύμονας πολι­τιστικής ανάπτυξης και δημιουρ­γίας φιλοξενώντας ξένες αποστο­λές αλλά και εκπαιδευτήρια απ' ολη την Κύπρο. Το κτηριολογυκό πρόγραμμα που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολι­τισμού και εγκρίθηκε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εργαστήρια ζωγρα­φικής, κεραμυχής, καλλιτεχνών, δωμάτια τύπου studio για επίσκε­ψη και διαμονή καλλιτεχνών διε­θνούς εμβέλειας καθώς και χώρους διαμονής αρχαιολογικών αποστο­λών.
Παράλληλα με τα έργα αυτά προωθείται για εκτέλεση το έργο των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ένα χώρο σαράντα δεκαριών από το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότη­τας.
Οι εγκαταστάσεις αυτές περι­λαμβάνουν γήπεδα τένις, καλαθό­σφαιρας, βόλεϊ, παιδότοπους ανα­ψυκτήρια.
Ο κοινοτάρχης Λέμπας Θου­κυδίδης Χρυσοστόμου εξέφρασε την εκτίμηση ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2016.
Εντός των επόμενων εβδομά­δων, είπε, αναμένεται να γίνει η προκήρυξη του σχετυχού αρχιτεκτονυχού διαγωνισμού.


Πηγή: Επιλογές της Πάφου