17 Νοεμβρίου 2015

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας  ζητούνται προσφορές για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός Ξύλινου Παρατηρητηρίου Ναυαγοσώστων στην Παραλία "Κοτσιάς"  εντός των διοικητικών ορίων του χωριού Χλώρακα .
     
2.  Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να υποβληθούν στα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας και να φθάσουν μέχρι τις 13:00 μ.μ. της Παρασκευής  27 Νοεμβρίου 2015 .

3. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) σε ώρες γραφείου .

4.     Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί τη χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά .

   Από το Κοινοτικό

Συμβούλιο  Χλώρακας