3 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΛΕΜΠΑΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Σχολική Εφορεία Χλώρακας - Λέμπας   ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση 2(δυο) θέσεων   Σχολικών Βοηθών/Συνοδών  για παιδιά με ειδικές ανάγκες   για το Νηπιαγωγείο και για το Δημοτικό Αγ.Στεφάνου Χλώρακας-Λέμπας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν  να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Χλώρακας – Λέμπας - Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας – από την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Απαραίτητο προσόν απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, προηγουμένη πείρα σε ίδια ή παρόμοια θέση θα ληφθεί υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον Πρόεδρο Σχολική Εφορείας Χλώρακας – Λέμπας στο κιβώτιο προσφορών στα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας   , το αργότερο μέχρι  την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου   και ώρα 13:00 το μεσημέρι. 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΛΕΜΠΑΣ                    ΧΛΩΡΑΚΑ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018