2 Μαρτίου 2018

ΣΥΑΝΤΗΣΗ ΠΠΟΧ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Τη Πέμπτη 1η μηνός Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας ΠΠΟΧ, με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοιν. συμβουλίου Χλώρακας μετά από αίτημα του Ομίλου. Έγινε εποικοδομητική συζήτηση, όπως και κριτική. Δόθηκαν γραπτές εισηγήσεις που αφορούν την κοινότητα καθώς και το Πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 2018. Τέθηκε επίσης θέμα παρανομιών στην ζώνη προστασίας της παραλίας και ενέργειες που κάνει ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος με καταγγελίες του προς την Έπαρχο. Το Κοιν. Συμβούλιο έκανε αποδεκτό να παραχωρήσει χώρο για πάρκο που θα το αναλάβει ο Πολιτιστικός Όμιλος, του οποίου ο πρόεδρος αφού εξέφρασε ευχαριστίες για τη κατανόηση εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου, διαβεβαίωσε την πρόθεσή όπως εκ μέρους τους υπάρξει  μια καλή συνεργασία για το Κοινό Καλό.