7 Νοεμβρίου 2019

ΠΠΟΧλώρακας, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.
Κυριακή 10/11/19, ώρα 10:00 π.μ, στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας.
 "Βιολογικές επιπτώσεις των μη Ιοντιζουσών Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών της Ασύρματης Τηλεφωνίας και η προτεινόμενη τεχνολογία 5G".

Διοργανωτής: Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας.
Υποστηρίζει ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός
Όμιλος Χλώρακας.