6 Δεκεμβρίου 2018

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΗ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΟΝ BARACAS

Στα λαϊκά παραμύθια ο Άη Νικόλας ταυτόχρονα ευρίσκεται σε πολλά μέρη. Οι παλιοί λένε πώς στη τοποθεσία Πάρακας ευρίσκεται κάθε μέρα, γι αυτό ο Βίκτωρας καθώς τον έχει Άγιο προστάτη του, έστησε στην άκρη της θάλασσας μια μινιατούρα παρεκκλησίου (με την ελπίδα αν κάποτε τα καταφέρει να κτίσει ένα μεγάλο), και κάθε 6 Δεκεμβρίου, γιορτάζει τον Άγιο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΕΙΕΣ / ΤΕΛΗ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ   , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Πληροφορούνται όλοι οι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της κοινότητας Χλώρακας, μόνιμοι ή/και μη κάτοικοι, και όσα άτομα ή εταιρείες ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στα όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας ότι έχουν καθορισθεί:
·         τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων  / τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας /δικαιώματα -- τέλη αδειών  / εισφορές κοινοτικών υπηρεσιών για το έτος 2018.

Οι ειδοποιήσεις / τιμολόγια έχουν κοινοποιηθεί στο κάθε ένα φορολογούμενο ταχυδρομικά, στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική διεύθυνση που έχει καταχωρημένη στα μητρώα του το Κοινοτικό Συμβούλιο . και σ’αυτές καθορίζεται:
·         Καθορίζεται επί των ειδοποιήσεων/τιμολογίων η ημερομηνία, ο τρόπος και ο τόπος  εξόφλησης των χρεώσεων.

Όσοι δεν έχουν λάβει ταχυδρομικά τις ειδοποιήσεις/τιμολόγια αυτών, προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλ. 26273721 για να πληροφορηθούν το ποσό χρέωσης ή αναφέρουν ακριβή στοιχεία διεύθυνσης των για να τους αποσταλεί  το σχετικό τιμολόγιο.

Τελευταία ημέρα εξόφλησης των τιμολογίων για  τέλη ακίνητης Ιδιοκτησίας, τέλος άδειας διεξαγωγής επιχείρησης, τέλος άδειας λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών, τέλος αποκομιδής σκυβάλων, καθορίσθηκε η 15η  Δεκεμβρίου 2018. Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία οι πληρωμές μπορεί να γίνονται και διαδικτυακά ή μέσω τραπέζης.

Τα τέλη ετήσιας εισφοράς για Κοινοτικές Υπηρεσίες καθορισμένη μπορούν να εξοφληθούν έως την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι κατάλογος ετήσιας εισφοράς Κοινοτικών Υπηρεσιών βρίσκεται αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων  του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καθόρισε σαν τελευταία ημερομηνία πληρωμής των φορολογιών (τέλη/δικαιώματα/εισφορές ) η 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΧΛΩΡΑΚΑ  06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ