23 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο  εργατικό προσωπικό για πεντάμηνη απασχόληση σε εργασίες  περιοχής Κοινοτικού Συμβουλίου.

Θέση: Εργάτης Γενικών καθηκόντων /Καθαριστής.
  • Ο Εργάτης θα εκτελεί οποιαδήποτε εργατικά καθήκοντα του ανατεθούν, όπως:
-- καθαρισμό/σκούπισμα  δρόμων—αυλακιών – πεζοδρομίων –πεζοδρόμων -- οικοπέδων – κήπων/πράσινα --  φρεατίων -- καλάθων σε πεζόδρομους -- κ.ά.
--  κλάδεμα δένδρων -- θάμνων,  συλλογή / μάζεμα αχρήστων (χαρτιά/κόλλες) από δημόσιους χώρους/παραλίες/πράσινα , ή κ.ά
·         Κλίμακα μισθοδοσίας: Ε4 κλίμακα ωρομίσθιου Κυβερνητικού Εργάτη,  δηλ. 589.01 σεντς ωριαία ή  €969.90 μηνιαία.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή χειρόγραφη αίτηση,  που  προμηθεύει  προς  τούτο το  Κοινοτικό  Συμβούλιο .
Η αίτηση  θα  κατατεθεί  στα  γραφεία  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Χλώρακας, σε  κλειστό  φάκελο  όπου  θα  αναγράφεται « Αίτηση  για  πρόσληψη  στη  θέση έκτακτου εργάτη γενικών  καθηκόντων / καθαριστή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας» .
Τελευταία  ημερομηνία  υποβολής  αίτησης   η  Παρασκευή 09 Ιουνίου 2017 .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από Λευκό Ποινικό Μητρώο και Απολυτήριο Στρατού.

Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας                                              Χλώρακα 26/05/2017.