26 Απριλίου 2017

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καθαρισμός Οικοπέδων και τεμαχίων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για το έτος  2017 

Το Κοινοτικό  Συμβούλιο  Χλώρακας ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων  και τεμαχίων γης, που βρίσκονται εντός της περιοχής του Κοινοτικού Συμβουλίου  Χλώρακας,  όπως μέχρι τις 31 Μαΐου 2017  προχωρήσουν  σε καθαρισμό αυτών, από χόρτα, άχρηστα υλικά ή  και  άλλα σκύβαλα.

Μετά το τέλος Μαΐου το Κ.Σ.Χλώρακας με συνεργείον του θα προχωρήσει σε καθαρισμό όσων από τα οικόπεδα ή τεμάχια δεν  έχουν καθαρισθεί  και θα προχωρήσει  σε  χρέωση των ιδιοκτητών  αυτών. Το ποσόν χρέωσης καθορίζεται στα  € 40,00  για κάθε οικόπεδο (σε οικιστικό τεμάχιο για σκοπούς ανεύρεσης του αριθμού των οικοπέδων διαιρείται το εμβαδόν του τεμαχίου δια 520 τετραγωνικά μέτρα— εμβαδό ενός οικοπέδου)
Αγροτεμάχια θα χρεώνεται το κόστος χρέωσης οργώματος –από τρακτέρ και καθορίζεται σε € 40,00  τα 1000 τ.μ.

Στις περιπτώσεις χρέωσης θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα για είσπραξη των εξόδων  από τους ιδιοκτήτες, μη αποκλειομένων και των δικαστικών μέτρων.

'Οσοι από τους ιδιοκτήτες έχουν καθαρίσει τα οικοπέδα ή οργώσει τα αγροτεμάχια τους  να ενημερώσουν  σχετικά  το Κ.Σ. Χλώρακας .

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σε τεμάχια ή οικόπεδα εκτός των χόρτων, επιπρόσθετες ακαθαρσίες ( άχρηστα υλικά ) θα επιβαρύνονται επιπρόσθετα ποσό ανάλογα με τα έξοδα του συνεργείου.

Θα γίνει  προσπάθεια για αποστολή και σχετικών επιστολών προς ιδιοκτήτες. Όσοι  ιδιοκτήτες δεν πάρουν επιστολή, θεωρήσουν την παρούσα ειδοποίηση σαν προσωπική. Για οποιαδήποτε πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεσθε στα Γραφεία του Κ.  Συμβουλίου τηλ. 26 273721 .


Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας    25 Απριλίου 2017. 

Η ανακύκλωση θα αναβαθμισει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Χλώρακας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ανακοινώνει ότι από την 1ή Ιουνίου 2017 θα ξεκινήσει η Ανακύκλωση από σπίτι σε σπίτι. Η ανακύκλωση θα παιρνά μια φορά την βδομάδα και θα συλλέγει Χαρτί και Pmd σε ειδικά σακούλια που θα προμηθευτούν οι κάτοικοι την πρώτη φορά από το Κ.Σ Χλώρακας. Για την ανακύκλωση γυαλιού θα μπουν οι ειδικές καμπάνες ανακύκλωσης γυαλιού σε επιλεγμένα σημεία.

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.
Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.