24 Νοεμβρίου 2016

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ

Η Χλώρακα χρειάζεται ένα Κοινοτάρχη  χαμηλών τόνων που να μπορεί να εισακούεται, αλλά και ο ίδιος να αφουγκράζεται τους συνεργάτες του και τους συγχωριανούς του χωρίς ίχνος ανωτερότητας ένεκα αξιώματος, ώστε τοιουτοτρόπως να είναι συναινετικός και ενωτικός. Χωρίς να προσπαθεί να επιβάλει τη δική του γνώμη, αλλά με διάλογο, να εφευρίσκει λύσεις που να ικανοποιούν την πλειοψηφία, χωρίς να παραγνωρίζει τη μειοψηφία.
Η Χλώρακα χρειάζεται ένα πρόεδρο με καινοτόμες ιδέες, προοδευτικό, που για χάρη της ανάπτυξης, το φυσικό περιβάλλον να μην καταστρέφεται αλλά πόσον μάλλον να προστατεύεται. Να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη γιατί χωρίς αυτήν οι απόγονοι μας θα μας καταταράζονται, και χωρίς αυτήν τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα διαβιούν σε ένα περιβάλλον με ζοφερή και μολυσμένη ατμόσφαιρα.
Χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο που να είναι φιλοπρόοδος και να αγαπά τα γράμματα ώστε να αξιοποιήσει όσους ανθρώπους στη κοινότητα ασχολούνται με αυτά, καθώς την τέχνη και τον πολιτισμό, με σκοπό τη δημιουργία πνευματικής και πολιτιστικής ζωής στην Κοινότητα.
Ένα πρόεδρο που θα δώσει έμφαση στη δημιουργία πολιτιστικών επιτροπών έξω από τα στεγανά του Κοινοτικού Συμβουλίου χρησιμοποιώντας  ανθρώπους της κοινότητας που έχουν εμπειρίες και γνώσεις αλλά και νέους ανθρώπους, επιστημονικά καταρτισμένους, που επιθυμούν να προσφέρουν στα κοινά.
Που θα προωθήσει άμεσα τη σύνδεση της τουριστικής περιοχής με τον κεντρικό πυρήνα της κοινότητας πεζοδρομοποιώντας και φωταγωγώντας όλους τους δρόμους που οδηγούν στη θάλασσα, καθώς και την δρομολόγηση μικρού λεωφορείου για την δωρεάν μεταφορά των τουριστών στη κεντρική πλατεία.

Τέλος ένα πρόεδρο που θα άρει τις παρανομίες στα παράλια, θα αφαιρέσει όλα τα εμπόδια που έχουν τοποθετήσει ιδιώτες επιχειρηματίες, ώστε να ανοίξουν όλοι οι δίοδοι για ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ