21 Οκτωβρίου 2016

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠροΚΗρυξη

ΚΣΧ/26(8)-2016

          Από το Κοινοτικό Συμβούλιο  Χλώρακας ζητούνται προσφορές για την κατασκευή κεντρικού διαδρόμου και ράμπας για άτομα με ειδικές ανάγκες  στο Πάρκο της Τουριστικής Περιοχής.

2.      Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να υποβληθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας  και να φθάσουν μέχρι τις 13:00 μ.μ  της Δευτέρας  07 Νοεμβρίου 2016  .

3.       Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με  το Γραφειο Κ.Σ. Χλώρακας  στο τηλ. 26-273721 . 

4.                  Το Κ.Σ. Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά .