3 Ιουνίου 2013

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΣΥ

Επαρχιακός Γραμματέας του Μελάθρου αγωνιστών ΕΟΚΑ
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Αθλητικού σωματείου ΕΥΑΓΟΡΑΣ – Πρόεδρος της τοπικής ΔΗΣΥ Χλώρακας – Μέλος της επιτροπής Συνεργατικού ταμιευτηρίου δασκάλων Πάφου