30 Ιουνίου 2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΦΟΥ

Θέλω να ενημερώσω, αλλά να ζητήσω και την βοήθεια και υποστήριξη τους, των εκ Χλώρακας βουλευτών Πάφου Κώστα Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ και τον Πάμπο Πιττοκοπίτη του ΔΗΚΟ, καθώς επίσης και τους άλλους δύο της Πάφου Ανδρέα Φακοντή του ΑΚΕΛ και Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, για το κατωτέρω ζήτημα:
Εγώ ο Κυριάκος Ταπακούδης σαν δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας της Χλώρακας, έχω αναλάβει εκστρατεία τα τελευταία χρόνια για αποκατάσταση των παραβιάσεων των παραλιών της Χλώρακας από ορισμένους επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα, έχουν μπαζώσει και κλείσει την αρχαιότατη φυσική λιμνοθάλασσα στην περιοχή Ροδαφίνια και έχουν ρίξει μέσα τις αποχετεύσεις ξενοδοχείου, έχουν καταλάβει, αποκόψει και επιχωματώσει όλες τις παραλίες που μπορούν οι λουόμενοι να επισκεφτούν, και έχουν επίσης περιφράξει τις περιουσίες τους αποκόπτοντας τοιουτοτρόπως σχεδόν όλες τις προσβάσεις προς τη θάλασσα.
Σε καταγγελία μου προς την επίτροπο διοικήσεως, σε μια διαπίστωση της καταπέλτη, τονίζει τις παρανομίες και καλεί τις αρχές να επέμβουν και να αποκαταστήσουν την φυσική τάξη.
Παρ όλα αυτά, κανείς δεν έκανε το παραμικρό. Ούτε ο υπουργός Εσωτερικών, ούτε η Επαρχιακή διοίκηση Πάφου, ούτε οι Κοινοτικές αρχές της Χλώρακας .
Το όλο ζήτημα, μετά παρέλευση δυο ετών, έχω πρόσφατα καταγγείλει στον γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας, και στον Οικολόγο Βουλευτή Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Ο πρώτος υποσχέθηκε πως θα επιλυφθεί του θέματος μετά τις προσπάθειες της Βουλής και αν δεν αποδώσουν, στην οποία Βουλή ο δεύτερος ενέγραψε το θέμα.
Καλώ λοιπόν, εσάς αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές της Πάφου, όπως μην υποκύψετε σε πιέσεις των επιχειρηματιών, και βοηθήσετε όπως αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον και ανοίξουν οι δίοδοι προς τη θάλασσα της Χλώρακας.

Σας παραθέτω τα συμπεράσματα της επίτροπου Διοικήσεως:

Η Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει παρανομιών στις παραλίες της Χλώρακας μετά από καταγγελία του Κυριάκου Ταπακούδη, εισηγείται:  

           Η Επαρχιακή Διοίκηση (α) να προβεί στη λήψη μέτρων σε σχέση με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη συγκεκριμένη παραλία χωρίς άδεια, (β) να εξετάσει κατά πόσον έχει χορηγηθεί και υπό ποιους όρους άδεια στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου για την τοποθέτηση οχετού μέχρι τη φυσική λίμνη και (γ) να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού προς τις υπόλοιπες παραλίες της κοινότητας.
           Το Τμήμα Περιβάλλοντος να προβεί σε έλεγχο των επεμβάσεων στη συγκεκριμένη παραλία για να αποσαφηνιστεί με ποιο τρόπο ενδέχεται να επιτευχθεί η άρση τους και η αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.
           Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προοτασίας*της Παραλίας Νόμου ώστε να τταρέχει τις κατάλληλες εξουσίες στην αρμόδια αρχή να επεμβαίνει αποτελεσματικά για άρση των επεμβάσεων στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον.
           Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες για καταγραφή όλων των παράνομων επεμβάσεων σε κρατική γη εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας στην επαρχία Πάφου, να φροντίσει, εάν η εν λόγω καταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, για την ολοκλήρωση της το συντομότερο, ώστε να είναι δυνατή η τροχιοδρόμηση της λήψης μέτρων για άρση των επεμβάσεων όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλία αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου.

Ελίζα Σαββίδου Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αντίγραφο της Έκθεσης θα κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωση και υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης.


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ