29 Νοεμβρίου 2017

Π.Π.Ο.Χλώρακας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και όλοι οι οργανωμένοι φορείς της Κοινότητας σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γ. Νοσοκ. Πάφου προγραμματίζουν εθελοντική αιμοδοσία:
Παρασκευή 1/12/17, ώρα 16:00 - 19:00.
"Το αίμα είναι ζωή"!. Δώστε αίμα, δώστε ζωή με το αίμα σας!

Ο Πολιτιστικός-Περβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας καλεί όλα τα Μέλη του και τους οργανωμένους φορείς της Κοινότητας, αυτούς που μπορούν, να προσφέρουν "αίμα ζωής" προς τον συνάθρωπό τους.


Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ)