8 Ιανουαρίου 2018

ΠΠΟΧ, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
         ΟΜΙΛΟΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Σήμερα  8/1/18  αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας ( Π.Π.Ο.Χ ) είχε συνάντηση με την Έπαρχο Πάφου κα. Μαίρη Λάμπρου.  Το υπό συζήτηση θέμα ήταν οι παράνομες επεμβάσεις στην παράκτια περιοχή της Χλώρακας.  Συγκεκριμένα  έγινε αναφορά  για το αυθαίρετο μπάζωμα  της μικρής και πανάρχαιας  Φυσικής Λίμνης των «Ροδαφινιών»  και γενικά για τις  παράνομες επεμβάσεις στην παραλία αυτή που  είχαν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος .  Έχουν επισημανθεί  επίσης  και κάποιες άλλες  αυθαίρετες  επεμβάσεις σε βάρος της προστασίας της παραλίας  της Χλώρακας που θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο  στάδιο.
Η κα. Έπαρχος διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας ότι σε συνεργασία και με τα άλλα Αρμόδια Τμήματα του Κράτους θα επιληφθούν του θέματος των  απαράδεκτων και παράνομων επεμβάσεων και  η μικρή Λίμνη των «Ροδαφινιών»  θα τύχει πλήρους αποκατάστασης  όπως  βέβαια  και όλοι
οι χώροι που επηρεάσθηκαν από τις παρανομίες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την δημοσίευση

 Εκ του  Δ/Σ
 Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού

Ομίλου Χλώρακας