15 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Το Α΄Δημοτκό Σχολείο Χλώρακας Αγίου Νικολάου ταξιδεύει στην Ευρώπη…
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα:  Erasmus+, KA2  με το project “Bits and Pieces of Culture”
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που θα υλοποιηθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας Αγίου Νικολάου συμμετέχει  (για πρώτη φορά) Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+KA2  με το project Bits and Pieces of Culture”, με διάρκεια δύο χρόνια (2018- 2020).
Στόχος του project είναι οι μαθητές:
·         Nα γνωρίσουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Παράδοσης και Κουλτούρας, διαμέσου μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων και θεματικών ενοτήτων, όπως η λογοτεχνία, ο χορός, η τέχνη, τα φεστιβάλ, η γεωγραφία, η μουσική και το φαγητό.
·         Mέσα από τη γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες να μάθουν να αποδέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα και θα αισθανθούν ότι είναι πολίτες της Ευρώπης και όχι μόνο της Κύπρου.
·         Να έχουν την ευκαιρία να βελτιωθούν στη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας και της τεχνολογίας.
·         Μέσω της πλατφόρμας του e-twinning, αλλά και των επισκέψεων στις άλλες χώρες να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με μαθητές από διάφορες χώρες.
·         Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.
·         Διαμέσου της συνολικής και πολυεπίπεδης εμπλοκής τους να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες ζωής.
Στο  project συμμετέχουν τα ακόλουθα σχολεία:
1.       Osnavna Skola Bjelovar, Croatia  
2.       2ο Δημοτικό Παραλίας, Πάτρα, Ελλάδα   
3.       Istituto Compresivo “Aristide Gabelli”, Misterbianco, Italy
4.       Szkola Podstanova nr4im., Zambrow, Poland
5.       CEIP Virgen de Consolation Montealegre del Castillo, Albacete, Spain 
6.       Α΄Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας Αγίου Νικολάου, Πάφος, Κύπρος.
Η 1η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Bjelovar της Κροατίας, τη χρονική περίοδο  16 - 19 Οκτωβρίου 2018. Στη συνάντηση αυτή αντιπροσώπευσαν το σχολείο μας ο Διευθυντής του Σχολειού και η συντονίστρια του προγράμματος, κ. Μαρία Ιωάννου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών και ο συντονισμός των επόμενων δραστηριοτήτων και κυρίως των επόμενων συναντήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και συμμετοχή μαθητών/τριών. Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συναντήσεων έχει ως ακολούθως: Ισπανία – Φεβρουάριος 2019, Πολωνία - Μάιος 2019, Κύπρος, Χλώρακα -  Οκτώβριο 2019, Ιταλία - Φεβρουάριος 2020 και Ελλάδα, Πάτρα - Μάιος 2020.