6 Μαΐου 2014

ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Μερικές εταιρειες που θέτοντας το προσωπικό τους συμφέρον υπεράνω του γενικού καλού, έσπευσαν να διασώσουν τις καταθέσεις τους. Όχι γιατί αυτό είναι ποινικά επιλήψιμο, αλλά έχει τη δική του ηθική σημασία, διότι έλαβαν ενημέρωση από πολιτικούς.