22 Δεκεμβρίου 2018

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΧΛΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά απο τις αντιδράσεις των τελευταίων ημερών θα ήθελα να εξηγήσω επακριβώς την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για την αγορά τεμαχίου για ανέγερση Ιστορικού Μουσείου Αγώνων για την αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων.
- Το Κ.Σ.Χ αποφάσισε όπώς αγοράσει τεμάχιο στην Χλώρακα το οποίο μετά απο εκτίμηση που πραγματοποίησε ανεξάρτητος εγκεκριμένος εκτιμητής και έχει αξία €129.000, στην τιμή των €100.000 για να το χρησιμοποιήσει για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου αγώνων των Χλωρακιωτών. 
- Το Μουσείο κατα 1/3 θα ειναι αφιερωμένο στους Χλωρακιώτες αγωνιστές των Βαλκανικών και των 2 παγκοσμίων πολέμων, κατα το 1/3 αφιερωμένο στους αγωνιστές του απελευθερωτικου αγώνα της ΕΟΚΑ και κατα το 1/3 στους αγωνιστές του πραξικοπήματος και της εισβολής.
- Η ιστορική έρευνα για το περιεχομένο του Μουσείου θα ανατεθεί σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.
- Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνημης αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 προσφέρει σαν εισφορά για την αγορά του τεμαχίου €50.000 στο Κ.Σ.Χλώρακας. 
- Το τεμάχιο θα ειναι εξ'ολοκλήρου ιδιοκτησία του Κ.Σ.Χλώρακας.
Η διαμόρφωση της απόφασης έγινε αφου λήφθησαν υπόψιν όλες οι ανησυχίες που εξέφρασαν όλοι οι Κοινοτικοί Συμβούλοι των κομμάτων γιαυτό και ορίζονται οι ιστορικοί περιόδοι που θα ειναι αφιερωμένο το μουσείο, δεν αδικείτε καμία ομάδα αγωνιστών που έδρασε σε συγκεκριμένη περίοδο και δεν διαχωρίζονται οι αγώνες με κομματικά κριτήρια.
Επίσης ορίστηκε οτι η ιστορική έρευνα να γίνει απο πανεπιστημιακή σχολή για να μήν υπάρχουν υπόνοιες οτι η επιλογή του περιεχομένου θα γίνει απο το σημερινό ή το επόμενο Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα επηρεάζεται απο κομματικά ή ιδεολογικά κριτήρια και να γίνει ξεκάθαρο οτι την ιστορία δεν θα την γράψουν ή θα την διαγράψουν τα κόμματα.
Έγινε ξεκάθαρο ότι μοναδικός ιδιοκτήτης θα ειναι το Κ.Σ.Χλώρακας και δεν θα υπάρχει συνιδιοκτήτης.
Λήφθηκε υπόψιν οτι το συγκεκριμένο τεμάχιο ήταν η πλέον συμφέρουσα επιλογή, αφού σε αρκετές διαβουλευσεις που πραγματοποίησε το Κ.Σ.Χλώρακας για άλλα τεμάχια λόγω των υψηλών απαιτήσεων των ιδιοκτητών δεν μπορούσε να καταλήξει στην αγορά.Επομένως στο συγκεκριμένο τεμάχιο η τιμή που επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης ήταν κάτω απο την αξία του τεμαχίου και με την εισφορά του ΣΙΜΑΕ, το οποίο επιθυμεί ένα μέρος του Μουσείου να ειναι αφιερωμένο στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, ουσιαστικά η αγορά στοίχισε €50.000.
Με αυτά τα δεδομένα λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, που σκοπό έχει να ενώσει και όχι να διχάσει αφου όλοι οι αγώνες για την ελευθερία και την δημοκρατία δεν πρέπει να έχουν κομματικούς και ιδεολογικούς χρωματισμούς.

Νικόλας Λιασίδης, Κοινοτάρης